EGET Vakfı Bursu

EGET Vakfı (Eğitim, Geriatri, Ekolojik Tarım, Turizm Vakfı) , 2020-2021 eğitim öğretim yılında eğitim görmekte olan üniversite öğrencilerine burs vermektedir. Fakültenizde burs almak isteyen öğrenciler için burs başvuruları 18.09.2020 – 30.09.2020 tarihleri arasında çevrimiçi(online) olarak kabul