İntibak

İNTİBAK İŞLEMLERİNDE İZLENECEK ADIMLAR

 1. İntibak işlemi yapmak isteyen öğrenci, öncelikle Üniversite Genel Öğrenci İşleri Merkezi’nden intibak paneli açtırmalıdır.
 2. Öğrenci, muaf olmak istediği dersleri, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBİSİS) intibak bölümü ders ekle kısmından (derslerin İngilizce adlarıyla birlikte) sisteme girecek ve mutlaka onaya gönderecektir. Onaya gönderilmeyen başvurular değerlendirilememektedir.
 3. OBİSİS’ten ders ekleme işlemini tamamlayan öğrenci, onaylı ders içerikleri, onaylı transkripti ile birlikte, İletişim Fakültesi Bölüm Sekreteri Ayşe Uluer’in yanına giderek, intibak başvuru formunu dolduracaktır.
  (Pandemi dolayısıyla onaylı ders içerikleri, onaylı transkript ve öğrenci tarafından imzalanmış intibak başvuru formu taratılarak birim sorumlusuna e-posta yoluyla gönderilebilir. Bu süreçte belgelerin teslimi noktasında birim sorumlusuyla teyitleşmek önem arz etmektedir.)
 4. İntibak başvurusu alınan öğrenci evrakları (başvuru formu, ders içerikleri ve transkript) ile birlikte, başvurduğu bölümün intibak sorumlusunun yanına giderek intibak işlemini tamamlayacak ve intibak raporunu alacaktır.
 5. İntibak raporunu alan öğrenci, ders seçimini yapmak üzere, öğrenimine devam edeceği sınıfın ders danışmanı ile irtibata geçerek ders kayıt işlemlerini tamamlayacaktır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

 • İntibak başvuruları yalnızca öğrencinin ilk kayıt yaptırdığı eğitim-öğretim yılının Güz ders dönemi başlangıcındaki ilk 2 hafta içerisinde yapılmaktadır.
 • Öğrencinin, öğrenim göreceği bölümün ders içerikleri ve ders bilgi paketlerini incelemesi, muafiyet için uyumlu dersleri seçmesi açısından önemlidir.
 • Öğrenci, başarısız olduğu (kaldığı) derslerden muaf olamaz. Bu derslerin sisteme girilmesine gerek yoktur.
 • Muaf olunmak istenen derslerin hem transkriptte yer alması hem de bu derslerin ders içeriklerinin bulunması gerekmektedir.
 • İntibak işlemi, her dönem için ayrı ayrı değil, yalnızca 1 kez yapılmakta ve öğrencinin öğrenim göreceği tüm yarıyılları kapsamaktadır. Bu sebeple, öğrenci OBİSİS üzerinden muaf olmak istediği dersleri belirlerken, fakültemizde okuyacağı bölümün tüm yarıyıllarını dikkate alarak ders ekleme yapmalıdır.
 • İntibakı yapılan öğrencinin ders kaydı tamamlanmış sayılmaz. İntibak işleminin ardından, öğrencinin mutlaka ders danışmanıyla birlikte ders seçimi yapması gerekmektedir.
 • Erasmus, Farabi ve Mevlana programlarından gelen öğrencilerin Öğrenim Protokolüve Transkriptlerini getirmeleri yeterlidir.

İntibak Komisyonu


Gazetecilik Bölümü İntibak Sorumlusu:
Arş. Gör. Dr. Meltem ŞAHİN
Dahili: 36062

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü İntibak Sorumlusu:
Arş. Gör. Nedim KARADUMAN
Dahili: 36102

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü İntibak Sorumlusu:
Arş. Gör. Dr. Ayşegül ÇİLİNGİR
Dahili: 36157