Fakülte/Bölüm Toplantıları

Fakülte Toplantıları

Gazetecilik Bölümü Toplantıları

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Toplantıları

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Toplantıları