Ders Kayıt Kılavuzu

  • Öğrenci işlemleri “Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı” tarafından yürütülmektedir.
  • Tüm öğrencilerin akademik takvimde ilan edilen tarihler arasında kayıt yaptırması zorunludur. Mazeret ders kaydı üniversite senato kararı ile kaldırılmıştır, yapılmayacaktır. Yalnızca ders kaydı yaptıranlar akademik takvimde ilan edilen tarihler arasında “Ekle-Sil” hakkından yararlanabileceklerdir.
  • Bütün öğrenciler http://obisis.erciyes.edu.tr/ adresinde yer alan “Öğrenci Bilgi Sistemi”nden (OBİSİS) giriş yaparak online ders kaydını yapmak ve danışmanın onayına göndermek zorundadır. Danışman onayı, kaydınızın yapıldığı anlamına gelmez. Açılmayan dersler gibi durumlardan dolayı öğrencinin kaydını en az bir ay kadar takip etmesi ve gerekirse danışmanıyla ve bölüm koordinatörüyle iletişime geçmesi gereklidir. Bu konudaki sorumluluk tamamen öğrenciye aittir.
  • Ders seçim işlemlerinde ve sonrasında yapılacak bütün değişikliklerde Öğrenci Bilgi Sistemi’nden danışmanla online iletişime geçilmesi ve danışmanın verdiği bilgiler doğrultusunda ders kaydının yapılması gereklidir. Danışmanlar açılmayan dersler vb. gibi durumlarda OBİSİS sistemine mesaj gönderebilir. Bu nedenle ders kaydı süresi boyunca öğrencilerin OBİSİS sistemlerini kontrol etmesi gereklidir.
  • Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri kendi dönemlerindeki zorunlu dersleri aldıktan sonra, seçmeli ders tercihi yaparken öncelikli olarak paket içeriklerini tamamlamak zorundadırlar.
  • Üstten ve alttan ders alırken öğrencilerin çakışmayan dersleri seçmeleri gereklidir. Bir öğrenci aynı saatteki iki dersi aynı anda alamaz. Aldığı durumda üstten aldığı ders iptal edilir ve hakkında soruşturma açılır. Bu nedenle kayıttan önce mutlaka ders programı incelenmelidir.
  • Seçmeli bir dersin açılabilmesi için o dersi en az 20 öğrencinin seçmiş olması gerekmektedir. Seçen öğrenci sayısı 20’nin altında kaldığı için açılmayan dersleri seçen öğrencilere danışmanı tarafından Öğrenci Bilgi Sistemi’nden bilgi verilecek ve başka bir derse yönlendirilecektir. Bu nedenle öğrencinin kaydını en az bir ay kadar takip etmesi gereklidir.
  • Mezuniyet aşamasında eksik kredi sorunuyla karşılaşmamak için her öğrencinin bu döneme kadar alıp başardığı kredi sayısını kontrol etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde sorumluluk öğrenciye aittir.
  • Ders kaydıyla ilgili bir sorun ya da değişiklik söz konusu olduğunda danışmanın öğrenciye ulaşabilmesi için her öğrencinin kendi cep telefonu numarasını ve mail adresini Öğrenci Bilgi Sistemi’nden danışmanına bildirmesi gerekmektedir.
  • Ders kayıtlarıyla ilgili bütün sorumluluk öğrenciye aittir. Danışman ve bölüm koordinatörü sadece öğrenciyi bilgilendirmekle yükümlüdür.