Erciyes İletişim Dergisi

Editör

Doç. Dr. Faruk TEMEL

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Yavuz KANBUR

Alan Editörleri

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Elif YAVALAR
Arş. Gör. Dr. Ömer Faruk KOÇAK
Arş. Gör. Dr. Kadir MACİT
Arş. Gör. Dr. Burak ÜNLÜ