Home »

 
 

Radyo, Televizyon ve Sinema

 

Radyo, sinema ve özellikle televizyon günümüzde tüm dünya toplumları üzerinde en etkili olan kitle iletişim araçlarıdır. Bu alanlarda çalışan eleman sayısı giderek artmaktadır. Sinema ve dizi sektörü son zamanlarda çok hareketli ve bu alanlarda yönetmenlik dahil birçok farklı görevlerde iş imkanları bulunmaktadır. Ayrıca dijital platformlarda yaşanan rekabet ve tematik kanalların çoğalması (çocuk kanalları ve haber kanalları gibi) yeni fırsatlar da oluşturmaktadır. Böylesine önemli bir sektöre alanlarında yetkin ve nitelikli elemanlar yetiştirmek Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü’nün temel amacıdır.

2003-2004 yılında lisans eğitimine başlayan Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesindeki Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü, 2007’de ilk mezunlarını vermiştir. 2007-2008 eğitim-öğretim yılında Radyo TV ve Sinema Bölümü ikinci öğretim programını açmıştır.  Bölümümüz öğrencilerimizi 21. yüzyılda radyo, televizyon ve sinema alanlarında oluşacak rekabet ortamına genç ve dinamik iletişimciler olarak yetiştirmektedir. Bu amaç kapsamında, öğrencilerimizin hem bireysel yeteneklerinin, hem de çalışma alanlarının özelliğinden dolayı ekip çalışması içinde bu bireysel yeteneklerini kullanabilmelerinin gelişmesini sağlayacak bir ders programı verilmektedir. Eğitim öğretim süresi boyunca genel kültür ve iletişim bilimleriyle ilgili teorik derslerin yanı sıra uygulamaya yönelik derslerle de öğrencilerin mezuniyet sonrası çalışma hayatına hazırlanmaları amaçlanmaktadır. Bu bağlamda fakülte bünyesinde, radyo ve televizyon stüdyoları başta olmak üzere çeşitli uygulama üniteleri (Kampus TV ve Erciyes Filme Atölyesi) kurulmuştur. Bölüm, uygulamaya yönelik derslerde, radyo ve televizyon program yapımcılığı ve yayıncılığı açısından zengin teknik altyapısını da kullanmaktadır.

Öğrencilerimiz 4 yıllık eğitim ve öğretim süresi boyunca, İletişim Bilimine Giriş, Radyo TV’ye Giriş, Fotoğarfçılığa Giriş gibi alana yönelik temel derslerinin yansıra; Türkiye’nin Sosyo-Kültürel Yapısı, Estetik ve Sanat, Dünya Sinema Tarihi, Medya Politikaları, Genel Ekonomi, Siyasal Düşünceler Tarihi, Türk Sinema Tarihi, Radyo Programcılığı, Senaryo Yazımı, TV Program Uygulamaları, Haber Kameramanlığı, Grafik Animasyon gibi Radyo, Televizyon ve Sinema alanları ile ilgili hem kuramsal hem de uygulamalı dersleri almaktadırlar. Öğrenciler mezuniyet projelerinde uygulamaya yönelik bir çalışma yapmaktadırlar.

Anabilim Dalları:
· Radyo ve TV Anabilim Dalı
· İletişim Bilimleri Anabilim Dalı
· Fotoğrafçılık ve Grafik Anabilim Dalı
· Sinema Anabilim Dalı

İş Olanakları:
Radyo TV ve Sinema Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz, başta radyo ve televizyon kurum ve kuruluşları olmak üzere, prodüksiyon şirketleri, reklam ajansları gibi kitle iletişim sektöründe bulunan pek çok kurum ve şirkette metin yazarı, senaryo yazarı, yapımcı, yönetmen, sunucu ya da teknik eleman (kameraman, resim seçici, kurgu operatörü vb.) olarak çalışabilmektedir. İsteyen mezunlarımız yüksek lisans programlarına devam ederek akademik kariyer yapabilmektedir

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
Radyo, TV ve Sinema Yüksek Lisans Programı
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Sinema Televizyon Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı 2003-2004 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Döneminde açılmıştır. Program, öğrencilere iletişim biliminin yanı sıra, iletişim alanı ile ilgili farklı disiplinlere dayanan geniş bir perspektif kazandırmak; öğrencilerin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını amaçlamaktadır. 

Ders İçerikleri (Normal Öğretim)
Ders İçerikleri (İkinci Öğretim)
Erasmus Uyumlu Ders Programı (2011 müfredatlı öğrenciler için)
Erasmus Uyumlu Ders Programı (2012 müfredatlı öğrenciler için)
Erasmus Uyumlu Ders Programı (2013 ve sonrası müfredatlı öğrenciler için)
Erasmus Uyumlu Ders Programı (2016 ve sonrası müfredatlı öğrenciler için)
Erasmus Uyumlu Ders Programı (2019 ve sonrası müfredatlı öğrenciler için)

BÖLÜM BAŞKANI


Doç. Dr. Vahit İlhan

vilhan@erciyes.edu.tr