TV Haber Atölyesi

Arş. Gör. Ceyhun BAĞCI

TV Haber Atölyesi Koordinatörü

Fakültemiz bünyesinde faaliyet gösteren “TV Haber Atölyesi” bir uygulama merkezi niteliğinde olup, bu birimde öğrencilerin mesleki deneyim kazanması amaçlanmaktadır. Bölümümüzde ve uygulama birimlerinde öncelikli olarak birey ve toplum için büyük öneme sahip kitle iletişim araçlarında içerikleri hazırlayan veya bunların aktarılmasını sağlayan bireylerin teknik bilgi açısından donanımlı hale getirilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda gerçekleştirilen atölye çalışmalarıyla teorik olarak derslerde alınan bilgilerin uygulama alanına yansıtılması, öğrencilerin ekip halinde çalışma ve özgüven yetilerinin kazandırılmasına ortam hazırlanmaktadır. Dolayısıyla uygulama ağırlıklı eğitimin medya alanındaki önemini göz önünde bulundurarak hazırlanan ders içerikleri ve uygulama birimlerindeki faaliyetler ile öğrencilerin; teorik temel üzerine gerçekleştirecekleri atölye çalışmalarıyla profesyonel yaşama hazır hale getirilmeleri hedeflenmektedir.

Atölyede televizyon haberciliği alanında çok sayıda çalışma yürütülmektedir. Atölye bünyesinde yürütülen dersler ve ders dışı faaliyetlerde görev alan öğrencilerimiz için, gerekli temel eğitimler birim sorumluları tarafından atölye çalışmalarıyla sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz “RTS’de Yapım Süreçleri” ve “TV Haberciliği” derslerinde televizyon haberciliği alanında etkin bir çalışma sürecinde bulunmaktadır. Bu eğitimler Doç. Dr. Vahit İLHAN’ın koordinatörlüğünde ve birim sorumlusu Arş. Gör. Ceyhun BAĞCI’nın asistanlığında gerçekleştirilmektedir. Atölyede haber yazımı, kamera kullanımı, haber seslendirmesi, haber kurgusu ve spikerlik konularında pratik çalışmalar yapılmaktadır. Öğrencilerimiz eğitimleri süresince uygun cihaz ve donanımları kullanarak bilgi ve becerilerini geliştirerek, televizyonculuk alanında teknik ve editoryal beceriye sahip olmaktadırlar.

TV Haber Atölyesi bünyesinde, 1 adet Sony HXR-NX5E haber kamerası ve telsiz mikrofon seti, 4 adet masaüstü bilgisayar ve ses kayıt sistemi bulunmaktadır. İmkânlar nispetinde uygulamalı eğitimini sürdüren atölyemiz, ERÜ TV için hazırladığı “Kampüs Gündem” isimli haftalık haber bülteniyle de bölge halkına üniversitedeki sosyal etkinliklerin ve eğitsel faaliyetlerin duyurulmasında önemli bir rol üstlenmektedir.

Öğrencilerimiz, TV Haber Atölyesi bünyesinde hazırladıkları haber yayıncılığı (televizyon haberi, haber programı ve spor haberi) projeleri ile bu alandaki yarışmalarda kendilerini kanıtlama fırsatına sahip olmuşlardır. Nitelikli medya çalışanı yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla iletişim eğitimi alan öğrencilere yönelik düzenlenen “TRT Geleceğin İletişimcileri” ve “Genç İletişimciler” yarışmalarında kazanılan ödüller de bu başarının en somut örneğini ortaya koymaktadır.

2015-2020 tarihleri arasında atölye bünyesinde gerçekleştirilen 13 proje ile 35 öğrencimiz haber yayıncılığı (televizyon haberi, haber programı ve spor haberi) projeleri ile ödüle layık görülmüştür. Öğrencilerimiz özellikle de çevre, ekonomi, sağlık, güvenlik, sürdürülebilirlik, sosyal sorunlar ve spor alanlarında sosyal yararlılık temalı ürettikleri projeler ile sorumlu yayıncılık anlayışını görsel, işitsel ve içerik açısından ortaya koymayı hedeflemektedir.

TV Haber Atölyesi’nden Fotoğraflar