Tarihçe

2001 yılında kurulan İletişim Fakültesi bünyesinde Gazetecilik, Radyo Televizyon ve Sinema ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümleri bulunmaktadır.

2003-2004 eğitim-öğretim yılında Radyo Televizyon ve Sinema ile Gazetecilik Bölümlerine, 2007-2008 yılında ise Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümüne öğrenci alımı başlamıştır.

2004-2005 eğitim-öğretim yılında Gazetecilik Bölümü, 2007-2008 eğitim-öğretim yılında Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında ise Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü ikinci öğretim programına öğrenci alımı başlamıştır.

Fakülte Bölümleri arasında yer alan Anabilim dallarında Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde İletişim Bilimleri Anabilim Dalı‘nda Doktora; Gazetecilik Anabilim Dalları’nda Tezli Yüksek Lisans ve Doktora; Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalları’nda Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora; Radyo  Televizyon ve Sinema  Anabilim Dalları’nda Tezli Yüksek Lisans yapma olanağı vardır.

Hayırsever işadamı Süleyman Çetinsaya tarafından 180 gün gibi kısa bir sürede tamamlanan İletişim Fakültesi 2004 yılında Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın da katıldığı bir törenle açıldı. Kampüs alanı içinde 6400 metrekare olarak inşa edilen fakülte binası; idari, derslikler ve stüdyo blokları olmak üzere toplam üç bloktan oluşmaktadır. İdari blokta dekanlık, öğretim görevlilerinin odaları ve idari işlerin yürütüldüğü bölümler bulunmaktadır. Derslerin yapıldığı blokta ise Radyo TV ve Sinema, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümlerinin derslikleri bulunmaktadır.

B blokta ayrıca Film İzleme Odası, Bilgisayar Laboratuarı ve konferans salonu yer almaktadır. Fakültenin stüdyo bloğunda ise ERÜ TV’nin profesyonel yayın stüdyoları bulunmaktadır. Hayırsever işadamı Süleyman Çetinsaya 2012 yılında Nurcan Çetinsaya Konferans Salonu’nu yaptırarak İletişim Fakültesine kazandırmıştır.