Dış Staj Duyurusu

Üniversitemiz Senatosu’nun 18/03/2021 tarihli ve 06 sayılı toplantısında almış olduğu kararı gereğince; pandemi süreci nedeniyle 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı zorunlu dış stajları isteğe bağlı olarak ödevlendirme veya proje çalışmaları şeklinde yapılabilecektir.