Radyo, Televizyon ve Sinema

Prof. Dr. Vahit İlhan

Prof. Dr. Vahit İlhan

Bölüm Başkanı

0352 207 66 66 - 36150

2003-2004 yılında Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde lisans eğitimine başlayan Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 2007’de ilk mezunlarını vermiştir. 2007-2008 eğitim-öğretim yılında Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü İkinci Öğretim Programı açılmıştır.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, öğrencilerini genel iletişim ve sosyal bilimler formasyonuna sahip; radyo, televizyon ve sinema alanlarının kültürel, sosyolojik, politik ve ekonomik boyutlarını bilen ve analiz edebilen; etik ilkeleri benimsemiş, hızla değişen ve gelişen iletişim ve yayın teknolojilerine hâkim; radyo, televizyon ve sinema alanlarında uygulama becerisine sahip; kreatif ve üretken birer medya profesyoneli olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç kapsamında oluşturulan öğretim programıyla öğrencilerimizin hem bireysel yeteneklerini desteklemeyi ve geliştirmeyi, hem de ekip çalışması içinde zihinsel ve pratik üretim gerçekleştirmelerini sağlamayı hedeflemektedir. Dört yıllık lisans eğitim süresi boyunca sosyal bilimler, sanat ve iletişim bilimleriyle ilgili teorik derslerin yanı sıra uygulamaya yönelik dersler ve projelerle de radyo, televizyon ve sinema alanlarında teorik ve pratik bilgilerle donanmış bireyler yetiştirilmektedir. Bu bağlamda gelişmiş teknik altyapısı ve imkânlarıyla ERÜ TV, Erciyes Film Atölyesi, TV Haber Atölyesi, Fotoğrafçılık Atölyesi ve ERÜ Radyo gibi uygulama birimlerinde, öğrencilerimize teorik olarak edindikleri bilgileri uygulamalı bir şekilde hayata geçirebilme ve saha deneyimi kazanma olanağı sunulmaktadır.

Kariyer Olanakları

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nden mezun olan öğrencilerimiz, başta radyo ve televizyon yayın kuruluşları olmak üzere, prodüksiyon şirketleri, reklam ajansları gibi kitle iletişim sektöründe bulunan pek çok kurum ve şirkette metin yazarı, senaryo yazarı, yapımcı, yönetmen, görüntü yönetmeni, sunucu ya da teknik eleman (kameraman, resim seçici, kurgu operatörü vb.) olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca öğrenciler yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilmektedirler.

Anabilim Dalları:

  • Radyo ve Televizyon Anabilim Dalı
  • İletişim Bilimleri Anabilim Dalı
  • Fotoğrafçılık ve Grafik Anabilim Dalı
  • Sinema Anabilim Dalı

Bilgi
1. Radyo, televizyon ve sinemada yapım süreçlerini bilir.
2. Görsel ve işitsel üretim araçlarının temel çalışma prensiplerini ve bunların yapımlardaki işlevlerini bilir.
3. Radyo ve televizyon program türleri hakkında bilgi sahibidir.
4. Sinematografik dilin / anlatının temel unsurlarını bilir.
5. Sinema türleri ve akımları hakkında bilgi sahibidir.
6. Senaryo yazmayı ve çekim senaryosu hazırlamayı bilir.
7. Görüntü estetiği, aydınlatma ve kompozisyonun temel ilkelerini bilir.
8. Radyo, televizyon ve sinemanın Türkiye’deki ve dünyadaki tarihsel gelişim sürecini bilir.
9. Habercilik, reklamcılık, grafik tasarım, web yayıncılığı alanlarında temel düzeyde bilgi sahibidir.
10. Radyo, televizyon ve sinema alanlarına ilişkin sanat, estetik, hukuk, tarih, siyaset, ekonomi ve genel kültür bilgisine sahiptir.
11. Dijital ses tasarımı, görüntü tasarımı, görsel efekt kullanımı ve dijital hikâye anlatıcılığı konularında bilgi sahibidir.

Beceri
12. Radyo, televizyon ve sinema yapımlarının yapım öncesi, yapım ve yapım sonrası aşamalarındaki işleri planlar ve uygular.
13. Radyo, televizyon ve sinema içeriklerini farklı yayın ortamları bağlamında üretmek üzere proje önerisi hazırlar, tasarımlar ve üretir.
14. Radyo, televizyon ve sinema yapımlarının üretiminde gerekli teknolojileri kullanır.
15. Yapım sürecini yönetme ve organize etme becerisine sahiptir.
16. Ses ve görüntü kurgusu yapma becerisine sahiptir.
17. Grafik öğelerini alana özgü içerik üretiminde kullanma becerisine sahiptir.
18. Radyo, televizyon ve sinema alanındaki içerikleri eleştirel okuma ve yorumlama becerisine sahiptir.
19. Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal, ekonomik, yasal ve siyasal gelişmeleri takip ederek yorumlama ve bilgiyi ayrıştırabilme becerisine sahiptir.
20. En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahiptir.

Yetkinlik
21. Rejili ve/veya tek kameralı üretim sürecinde en az bir birimde görev alacak mesleki beceriye sahiptir.
22. Alanında kullanılan teknik malzemelerin kapasitesini ve sınırlılıklarını bilerek tercih yapar.
23. Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde ekip çalışmasına uyum sağlama ve üretim için işbirliği yapmada yetkindir.
24. Radyo, televizyon veya sinema alanında program üretme veya film yapma yetkinliğine sahiptir.
25. Senaryo, program akışı gibi metinleri yapım türüne göre analiz etme yetkinliğine sahiptir.
26. Radyo, televizyon ve sinema alanına özgü teknolojik gelişimleri yakından takip edebilir ve yeni teknolojilere uyum sağlayabilir.
27. Görsel ve işitsel medya içeriklerini eleştirel bakış açısıyla teknik, estetik ve ideolojik açıdan çözümleyebilir.
28. Görsel ve işitsel medya içeriklerinin toplumsal, ekonomik ve kültürel etkilerini değerlendirir.
29. Medya okuryazarlığı ilkelerine bağlı olarak, yazılı, görsel ve işitsel ortamlardaki iletilere ulaşma, bunları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneğine sahiptir.
30. Etik ve mesleki etik ilkelerine uygun davranır ve sorumluluk bilincine sahiptir.
31. İş sağlığı ve güvenliği konusunda alanıyla ilgili bilgiyi kendi alanında uygular.

(1) Radyo, televizyon ve sinema alanlarına ilişkin teorik ve pratik gereklilikleri sağlamış; bu çerçevede iletişim alanının teknik/profesyonel niteliklerine sahip, iletişimin işleyişinin yarattığı durumu anlamaya yönelik sorgulama ve araştırma yeteneği gelişmiş, etik ilkelere bağlı, sosyal sorumluluk sahibi; yenilikçi, çağdaş ve teknolojik gelişmelere açık, ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal gelişme ve demokratikleşme sürecinde üstlendiği rolleri etkin bir şekilde yerine getirebilecek, iletişimsel becerileri güçlü bireyler yetiştirmek;
(2) Radyo, televizyon ve sinema alanlarında kuramsal ve uygulama birikimine özgün katkılar sunarak, alana ilişkin toplumsal gereksinime karşılık üretme kapasitesini güçlendirmek.

Profesyonel akademik kadrosu ve erişilebilir ve güncel gereksinimlere göre tasarlanmış eğitim ve teknolojik alt yapısıyla nitelikli mezunlar vererek iletişim sektörüne, özgün bilimsel çalışmalar yoluyla akademik birikime ve ulusal ve uluslararası işbirliklerini içeren proje çalışmalarıyla topluma, geniş ve bütünsel bir perspektifle katkı sunmak.

Başkan
Prof. Dr. Vahit İLHAN

İbrahim USLU – RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) – Başkan Yardımcısı
Dursun GÜLERYÜZ – TİAK A.Ş. (Televizyon İzleme Araştırmaları Komitesi) – Genel Müdür
Cem ATAKAN – İHA (İhlas Haber Ajansı) Kayseri Bölge Müdürü
Ahmet ONMAZ – TRT (Türkiye Radyo Televizyon Kurumu) – Prodüktör
Dilek ELMAAĞAÇLI –  TV Kayseri – Program Yapımcısı
Doç. Dr. Hülya ÖZTEKİN – ERÜ İletişim Fakültesi – RTS Bölüm Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Çilem Tuğba KOÇ – ERÜ İletişim Fakültesi – RTS Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Onur ÖNÜRMEN (Başkan)

Üyeler
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KÖPRÜ
Arş. Gör. Dr. Ceyhun BAĞCI
Öğr. Gör. İshak AYVAZ

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Sinema ve Televizyon Anabilim Dalı bünyesinde yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmektedir. Radyo Sinema ve Televizyon Anabilim Dalı yüksek lisans programı 2003-2004 eğitim-öğretim yılında, doktora programı ise 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabulüne başlamıştır.

Lisansüstü programların amacı, öğrencilere iletişim biliminin yanı sıra, sosyal bilimlerin farklı alanlarına ilişkin geniş bir akademik perspektif kazandırmak; öğrencilerin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmalarını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda başta radyo, televizyon ve sinema alanları olmak üzere iletişim biliminin farklı alanlarına odaklanan; bunları kültürel, politik, ideolojik, sosyo-ekonomik ve teknolojik boyutlarıyla ele alan dersler verilmekte, bu alanlarda yapılacak bilimsel araştırmalar için kuramsal ve metodolojik bir altyapı oluşturulmaktadır.