Mevlana

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından Mevlana Değişim Programı’nın hayata geçirilmesi ile birlikte üniversitemiz Mevlana Kurum Koordinatörlüğü kurulmuştur ve Mahmut Has Mediko Sosyal Merkezi zemin katta hizmet vermektedir.

Mevlana Kurum Koordinatörlüğü yurtdışındaki yüksek öğretim kurumları ile üniversitemiz arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini sağlamak ve yürütülmesi esnasında iletişimin sağlanması, sürdürülmesi, değişim protokolü düzenlenmesi, Mevlana  Değişim Programı başvurularıyla ilgili duyuruların öğrenci ve öğretim elemanlarına duyurulması, başvuru ve seçim süreçlerinin yürtülmesi; tüm bunları yaparken de üniversitemizin diğer birimleri ve Yüksek Öğretim Kurumu ile koordineli çalışılması konularında sorumlu ve yetkilidir.

Mevlana Fakülte Koordinatörleri
Dr. Öğr. Üyesi Çilem Tuğba KOÇ (Başkan)

Arş. Gör. Dr. Meltem ŞAHİN (Gazetecilik Bölümü Temsilcisi)
Arş. Gör. Ayşegül ÇİLİNGİR (Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Temsilcisi)
Arş. Gör. Tarık Kodal (Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Temsilcisi)

Mevlana/Farabi/Erasmus Komisyonunun İşleyişiyle İlgili Genel İlkeler

Dış İlişkiler Başkanlığı Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü Web Sitesi