İletişim Kulübü

Danışman Tarık Kodal
Danışman E-Posta tarikkodal@erciyes.edu.tr
Danışman Telefon 36104
Başkan Esma Lale
Üye Sayısı 4