Komisyonlar

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Öztekin (Başkan)
Arş. Gör. Dr. Meltem ŞAHİN (GZT)
Arş. Gör. Dr. Ayşegül ÇİLİNGİR (RTS)
Arş. Gör. Nedim KARADUMAN (HİT)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sena KÖSEDAĞ (Başkan)

Üyeler
Dr. Öğr. Üyesi Metin EKEN
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TEMEL
Öğr. Gör. Dr.  Deniz Elif YAVALAR

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa CINGI (Başkan)

Üyeler
Dr. Öğr. Üyesi Kürşad GÖLGELİ
Dr. Öğr. Üyesi İsmailcan DOĞAN
Arş. Gör. Tarık KODAL

Dr. Öğr. Üyesi Faruk TEMEL (Başkan)
Arş. Gör. Dr. Meltem ŞAHİN (GZT)
Arş. Gör. Dr. Ayşegül ÇİLİNGİR (RTS)
Arş. Gör. Nedim KARADUMAN (HİT)

Doç. Dr. Fikret YAZICI (Başkan)
Arş. Gör. Dr. Ahmet BİÇER (GZT)
Arş. Gör. Dr. Ömer Faruk KOÇAK (HİT)
Arş. Gör. Semra CİVELEK (RTS)

Doç. Dr. Fikret YAZICI (Başkan)
Arş. Gör. Dr. Ahmet BİÇER (GZT)
Arş. Gör. Burak ÜNLÜ (RTS)
Arş. Gör. Nedim KARADUMAN (HİT)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KOÇOĞLU (Başkan)
Arş. Gör. Nedim KARADUMAN (HİT)
Arş. Gör. Ceyhun BAĞCI (RTS)
Arş. Gör. Dr. Meltem ŞAHİN (GZT)

Doç. Dr. Ebru DAVULCU (GZT Başkan)
Arş. Gör. Dr. Ahmet BİÇER (GZT)

Dr. Öğr. Üyesi Hülya ÖZTEKİN (RST Başkan)
Arş. Gör. Semra CİVELEK (RTS)

Doç. Dr. Emel TANYERİ MAZICI (HİT Başkan)
Arş. Gör. Dr. Ömer Faruk KOÇAK (HİT)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sena KÖSEDAĞ (Başkan)
Öğr. Gör. Dr. Deniz Elif YAVALAR (GZT)
Arş. Gör. Kadir MACİT (RTS)
Arş. Gör. Tarık KODAL (HİT)

Dr. Öğr. Üyesi Çilem Tuğba KOÇ (Başkan)
Arş. Gör. Dr. Meltem ŞAHİN (GZT)
Arş. Gör. Dr. Ayşegül ÇİLİNGİR (RTS)
Arş. Gör. Tarık KODAL (HİT)

Arş. Gör. Burak ÜNLÜ

Dr. Öğr. Üyesi Hülya ÖZTEKİN (Fakülte Sorumlusu)
Arş. Gör. Dr. Ahmet BİÇER (GZT)
Arş. Gör. Dr. Nilay AKGÜN AKAN (HİT)
Arş. Gör. Semra CİVELEK (RTS)

Arş. Gör. Burak ÜNLÜ
Hasan GÜLER (Bilgi-İşlem Sorumlusu)

Doç. Dr. Burak MEDİN (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Metin EKEN
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Can DOĞAN
Öğr. Gör. Dr. Mehmet KÖPRÜ

Doç. Dr. Burak MEDİN (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Metin EKEN
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Can DOĞAN
Öğr. Gör. Dr. Mehmet KÖPRÜ

Prof . Dr. Vahit İLHAN  (Başkan)
Doç. Dr. Ebru DAVULCU (Başkan Yrd.)
Dr. Öğr. Üyesi Hülya ÖZTEKİN
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TEMEL
Dr. Öğr. Üyesi Murat BAŞARIR
Fakülte Sekreteri Osman TOSUN
Selma KARA (Dış Paydaş Temsilcisi)
Simge BİÇER (Öğrenci Temsilcisi)

Prof. Dr. Vahit İLHAN (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Hülya ÖZTEKİN (Başkan Yrd.)
Doç. Dr. Ebru DAVULCU
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TEMEL
Dr. Öğr. Üyesi Murat BAŞARIR
Arş. Gör. Dr. Nilay Akgün AKAN
Fakülte Sekreteri Osman TOSUN
Mustafa GÜRBÜZ (Dış Paydaş Temsilcisi)
İsmail Onur ANAYURT (Öğrenci Temsilcisi)

Prof. Dr. Vahit İLHAN (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa CINGI
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÖZTEKİN
Arş. Gör. Dr. Nilay Akgün AKAN

Prof. Dr. Hakan AYDIN (Başkan)
Prof . Dr. Mustafa KOÇER
Prof. Dr. Vahit İLHAN

Doç. Dr. Fikret YAZICI (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TEMEL
Fakülte Sekreteri Osman TOSUN

Prof. Dr. Hakan AYDIN (Başkan)
Prof . Dr. Mustafa KOÇER
Prof. Dr. Vahit İLHAN

Prof. Dr. Hakan AYDIN (Başkan)
Prof . Dr. Mustafa KOÇER
Prof. Dr. Vahit İLHAN

GAZETECİLİK

Prof. Dr. Hakan AYDIN (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Faruk TEMEL
Doç. Dr. Ebru DAVULCU

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

Prof. Dr. Mustafa KOÇER (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Murat BAŞARIR
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa CINGI

RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA

Doç. Dr. Vahit İLHAN (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Hülya ÖZTEKİN
Dr. Öğr. Üyesi Fikret YAZICI

Doç. Dr. Fikret YAZICI (Dekan Yrd., Genel Koordinatör)
Dr. Öğr. Üyesi Onur ÖNÜRMEN (Kampüs TV Koordinatörü)
Öğr. Gör. Dr. Deniz Elif YAVALAR (Gazete Kampus Koordinatörü)
Öğr. Gör. Dr. Mehmet KÖPRÜ (EFA-Erciyes Film Atölyesi Koord.)
Arş. Gör. Ceyhun BAĞCI (Haber Atölyesi Koordinatörü)
Arş. Gör. Dr. Ömer Faruk KOÇAK (DÜKKAN-HİT Atölyesi Koordinatörü)
Arş. Gör. Dr. Nilay Akgün AKAN (EVREKA-Reklam Atölyesi Koor.)
Arş. Gör. Kadir MACİT (Fotoğrafçılık Atölyesi Koordinatörü)
Arş. Gör. Semra CİVELEK (Radyo Atölyesi Koordinatörü)

Dr. Öğr. Üyesi İsmailcan DOĞAN
Arş. Gör. Nedim KARADUMAN
Şükrü TÜRKMEN

Doç. Dr. Ali KORKMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Mahmut AKGÜL
Dr. Öğr. Üyesi Çilem Tuğba KOÇ

Dr. Öğr. Üyesi Kürşad GÖLGELİ
Arş. Gör. Nedim KARADUMAN
Şükrü TÜRKMEN (Taşınır Kayıt Yetkilisi)

Doç. Dr. Fikret YAZICI İşveren Vekili
Dr. Öğr. Üyesi Onur ÖNÜRMEN Üye
Arş. Gör. Tarık KODAL Baş Temsilci
Osman TOSUN Fakülte Sekreteri
Hacı MORTAŞ Sivil Savunma Uzmanı
Şükrü TÜRKMEN Çalışan Temsilcisi
Abdullah ŞİMŞEK İnsan Kaynakları ve Mali İdari İşler

Doç. Dr. Vahit İLHAN

Doç. Dr. Emel TANYERİ MAZICI (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KOÇOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Faruk TEMEL
Öğr. Gör. Dr. Mehmet KÖPRÜ

Prof. Dr. Hakan AYDIN (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Onur ÖNÜRMEN
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa CINGI
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KOÇOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Kürşad GÖLGELİ (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KOÇOĞLU
Öğr. Gör. Dr. Deniz Elif YAVALAR
Arş. Gör. Kadir MACİT

Editör

Doç. Dr. Faruk TEMEL (Erciyes Üniversitesi)

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Burak ÜNLÜ

Alan Editörleri

Arş. Gör. Dr. Ömer Faruk KOÇAK
Arş. Gör. Dr. Ahmet BİÇER
Arş. Gör. Kadir MACİT

Prof. Dr. Mustafa KOÇER (Başkan)
Prof Dr. Hakan AYDIN
Doç. Dr. Vahit İLHAN
Doç. Dr. Emel TANYERİ MAZICI
Doç. Dr. Burak MEDİN
Doç. Dr. Fikret YAZICI

İLETİŞİM FAKÜLTESİ UZAKTAN EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ

Doç. Dr. Vahit İLHAN

BÖLÜM UZAKTAN EĞİTİM KOORDİNATÖRLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Çilem Tuğba KOÇ (RTS)
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa CINGI (HİT)
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TEMEL (GZT)