Kalite Politikası

Erciyes Üniversitesi Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi olarak kalite politikamız;

  • Erciyes Üniversitesi’nin vizyon, misyon ve değerleriyle uyumlu, 
  • Eğitim ve araştırmada etkin, verimli, sürdürülebilir ve rekabet edebilen,
  • İç ve dış paydaşlarıyla işbirliği halinde katılımcı yönetim anlayışını benimseyen,
  • Eğitim-öğretim, araştırma ve hizmet süreçlerinde sürekli iyileştirmeyi gerçekleştiren,
  • Topluma ve çevreye duyarlı, 
  • Akademinin ve sektörün ihtiyaç duyduğu bilgiyi ve insan gücünü üreten,

bir kalite yönetim sistemi oluşturmak, uygulamak ve sürekliliğini sağlamaktır.