İdari Kadro

Ad Soyad Görevi/Görev Yeri Dahili Numara Eposta Adresi
Osman Tosun Fakülte Sekreteri 36000/36005 otosun@erciyes.edu.tr
Ufuk Gümüş Dekanlık Özel Kalem 36000 ufukgumus@erciyes.edu.tr
İlhan Palalı Mutemet/Taşınır Kayıt Yetkilisi 36006 ipalali@erciyes.edu.tr
Yasemin Kaya Bal Yazı İşleri/Taşınır Kayıt Yetkilisi 36008 yaseminkaya@erciyes.edu.tr
Ayşe Uluer Bölüm Sekreterliği 36007 ayseuluer@erciyes.edu.tr
Hasan Güler Bilgi İşlem Birimi 36009 hguler@erciyes.edu.tr
Muharrem Öztürk ERÜ TV 36016 muharremozturk@erciyes.edu.tr
Fatih Bozkırlı Video Görsel Tasarım 36016 fatihbozkirli@erciyes.edu.tr
Şükrü Türkmen Teknisyen 36016 sturkmen@erciyes.edu.tr
İlker Korkmaz Destek Personeli 36000 ilkerkorkmaz@erciyes.edu.tr
Serkan Uludağ Destek Personeli 36000 serkanuludag@erciyes.edu.tr
Selçuk Beyazıt Destek Personeli 36000 selcukbeyazit@erciyes.edu.tr
Ali Öztürk Destek Personeli 36000 aliozturk@erciyes.edu.tr
Üniversite Santrali: 0352 207 66 66