Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Hakan AYDIN
Dekan  (Başkan)

Prof. Dr. Mustafa KOÇER
Üye

Prof. Dr. Vahit İLHAN
Üye

Prof. Dr. Recep GÜNEŞ
Mühendislik Fak. Öğr. Üyesi

Doç. Dr. Fikret YAZICI
Üye

Doç. Dr. Emel TANYERİ MAZICI
Üye

Dr. Öğr. Üyesi Metin EKEN
Üye