Erasmus

ERASMUS, SOCRATES’in Yüksek Öğrenim ile ilgili programına verilen addır. ERASMUS programı ile Avrupa’daki yüksek öğrenim kurumları arasında daha verimli ve nitelikli bilgi akışının sağlanması, ortak Avrupa bilgisinin oluşturulması ve bu çerçevede kültürlerarası iletişimin kurulması hedeflenmektedir.

Öğrenci değişimi ERASMUS’un temel yapısını oluşturmaktadır. Bu hedefe koşut olarak, Avrupa içinde öğrenci hareketliliğini sağlamak amacı ile Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) uygulamasına geçilmiştir.

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi uyum çalışmalarını başlamış bulunmaktadır. Fakültede yer alan bölümlerin ders programında bir düzenleme yapılmış, derslerin ulusal kredilerine denk düşen ECTS kredileri saptanmış, derslik içi ve derslik dışı tüm akademik ve pratik çalışmaları da kredilendirilmiştir. Her dönem için asgari 30 ECTS kredilik bir ders programı hazırlamıştır. Her bölümün ders programları ile Avrupa’nın çeşitli ülkelerindeki iletişim fakültelerinin ders programları arasında koşutluk sağlanmasına özen gösterilmiştir.

Erasmus Fakülte Koordinatörleri
Dr. Öğr. Üyesi Çilem Tuğba KOÇ (Başkan)

Arş. Gör. Dr. Meltem ŞAHİN (Gazetecilik Bölümü Temsilcisi)
Arş. Gör. Ayşegül ÇİLİNGİR (Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Temsilcisi)
Arş. Gör. Tarık Kodal (Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Temsilcisi)

Mevlana/Farabi/Erasmus Komisyonunun İşleyişiyle İlgili Genel İlkeler