Öğrenci Danışmanları

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Danışmanları

Gazetecilik BölümüDahiliDanışman Ofis SaatiE-Mail
Koord.: Dr. Öğr. Üyesi Ebru Davulcu36060eakbaba@erciyes.edu.tr
1.Sınıf: Dr. Öğr. Üyesi Faruk TEMEL36061Pazartesi 14:00-16:00faruktemel@erciyes.edu.tr
2. Sınıf: Arş. Gör. Dr. Meltem ŞAHİN36062Çarşamba 14:00-16:00meltemsahin@erciyes.edu.tr
3. Sınıf: Öğr. Gör. Dr. Deniz E. YAVALAR36065Perşembe 14:30-16:30deyavalar@erciyes.edu.tr
4. Sınıf: Arş. Gör. Dr. Ahmet BİÇER36153Çarşamba 14:00-16:00ahmetbicer@erciyes.edu.tr
Uzaktan Eğitim 1. Sınıf Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Faruk TEMEL
36061Pazartesi 14:00-16:00faruktemel@erciyes.edu.tr
Üniversite Santrali: 0(352) 207 66 66
Halkla İlişkiler ve Tanıtım BölümüDahiliDanışman Ofis SaatiE-Mail
Koord.: Doç. Dr. Emel Tanyeri Mazıcı36111etanyeri@erciyes.edu.tr
1. Sınıf: Arş. Gör. Dr. Ömer Faruk Koçak36104Çarşamba 14:00-16:00okocak@erciyes.edu.tr
2. Sınıf:  Arş. Gör. Nedim Karaduman36102Çarşamba 14:00-16:00nedimkaraduman@erciyes.edu.tr
3. Sınıf: Arş. Gör. Dr. Nilay Akgün Akan36112Çarşamba 14:00-16:00nilayakan@erciyes.edu.tr
4. Sınıf: Arş. Gör. Tarık Kodal36158Çarşamba 14:00-16:00tarikkodal@erciyes.edu.tr
Uzaktan Eğitim 1. Sınıf Danışmanı:
Arş. Gör. Dr. Ömer Faruk Koçak
36104Çarşamba 14:00-16:00okocak@erciyes.edu.tr
Üniversite Santrali: 0(352) 207 66 66
Radyo, Televizyon ve Sinema BölümüDahiliDanışman Ofis SaatiE-Mail
Koord.: Dr. Öğr. Üyesi Hülya Öztekin36162hoztekin@erciyes.edu.tr
1. Sınıf: Arş. Gör. Kadir Macit36156Çarşamba 13:00-15:00kmacit@erciyes.edu.tr
2. Sınıf: Arş. Gör. Burak Ünlü36153Salı 14:00-16:00burakunlu@erciyes.edu.tr
3. Sınıf:  Arş. Gör. Dr. Ayşegül Çilingir 36065Salı 14:00-16:00acilingir@erciyes.edu.tr
4. Sınıf: Arş. Gör. Semra Civelek36062Çarşamba 13:00-15:00semracivelek@erciyes.edu.tr
Uzaktan Eğitim 1. Sınıf Danışmanı:
Arş. Gör. Kadir Macit
36156Çarşamba 13:00-15:00kmacit@erciyes.edu.tr
Üniversite Santrali: 0(352) 207 66 66