Dış Staj ile İlgili Önemli Duyuru

Üniversitemiz Senatosu’nun 10/06/2020 tarihli ve 12 sayılı toplantısında almış olduğu kararı gereğince; COVID-19 Salgını nedeniyle 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı sonu itibariyle zorunlu dış stajlar ödevlendirme şeklinde yapılacaktır. Alınan karar gereği; sadece

Kamuda Staj Seferberliği Duyurusu

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığının 10/11/2020 tarih ve 99594 sayılı  yazısında “2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı” nın 27/10/2020 tarihli 31287 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Kararı olarak yayımlanarak yürürlüğe girdiği ve “Staj