Aday Öğrenciler için Program Bilgileri

 YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI UYGULAMASI

 • “Radyo, Televizyon ve Sinema”, “Gazetecilik” ve “Halkla İlişkiler ve Tanıtım” bölümlerinde zorunlu ya da isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması bulunmamaktadır.

STAJ UYGULAMASI

 • “Radyo, Televizyon ve Sinema”, “Gazetecilik” ve “Halkla İlişkiler ve Tanıtım” bölümlerinde zorunlu staj uygulaması bulunmaktadır. Staj uygulaması ve eğitim modeline ilişkin koşullar için bkz. https://iletisim.erciyes.edu.tr/staj-2/

SARF MALZEME, ARAÇ / GEREÇ

 • “Radyo, Televizyon ve Sinema”, “Gazetecilik” ve “Halkla İlişkiler ve Tanıtım” bölümleri kapsamındaki ders uygulamalarında ilgili dersin içeriği ile doğrudan ilişkili olan sarf malzeme, araç ve gereç (kamera, mikrofon, ses kayıt cihazı, fotoğraf makinesi, ışık seti vd. tüm ders ekipmanları) fakültede yer alan ilgili atölye tarafından dersi alan öğrencilerin uygulama yapması amacıyla öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır.

KATKI PAYI

 • “Radyo, Televizyon ve Sinema”, “Gazetecilik” ve “Halkla İlişkiler ve Tanıtım” bölümleri bünyesinde yer alan Örgün Öğretim, İkinci Öğretim ve Uzaktan Öğretim programlarından yalnızca Örgün Öğretim programında eğitim-öğretim hizmeti karşılığı (katkı payı) bulunmamaktadır. Programa ait öğretim gruplarına ilişkin katkı payı bilgisi için bkz. https://ogrisl.erciyes.edu.tr/katki-paylari/Ogrenci-Isleri-Daire-Baskanligi/6

RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ PROGRAM İÇERİĞİ

GAZETECİLİK BÖLÜMÜ PROGRAM İÇERİĞİ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ PROGRAM İÇERİĞİ

ADRES VE İLETİŞİM BİLGİSİ

 • “Radyo, Televizyon ve Sinema”, “Gazetecilik” ve “Halkla İlişkiler ve Tanıtım” programlarının bağlı olduğu birimin de (İletişim Fakültesi) yer aldığı Erciyes Üniversitesi Merkez Kampüse ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. https://www.erciyes.edu.tr/tr/i/1-3/aday-ogrenci
 • Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi iletişim (adres, telefon, fax, e-posta ve konum) bilgileri için bkz. https://iletisim.erciyes.edu.tr/iletisim/

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ OLARAK ÇALIŞABİLME İMKÂNLARI

 • “Radyo, Televizyon ve Sinema”, “Gazetecilik” ve “Halkla İlişkiler ve Tanıtım” programlarına kayıtlı olan öğrencilerin, kısmi zamanlı olarak çalışabilme imkânları bulunmaktadır. Kısmi zamanlı çalışmaya ilişkin koşullar için bkz. Erciyes Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi- https://www.erciyes.edu.tr/Files/directive/2f950542-16af-430b-8549-c57d8ac0bb3f.pdf

DESTEK VE BURSLAR

 • “Radyo, Televizyon ve Sinema”, “Gazetecilik” ve “Halkla İlişkiler ve Tanıtım” programlarına yerleşen öğrencilerden Erciyes Üniversitesi tarafından aranan şartları sağlayanlara burs, yurt, ücretsiz yemek, giysi yardımı vb. imkânlar sunulmaktadır. Söz konusu imkânlara ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. https://www.erciyes.edu.tr/tr/i/14-2/destek-ve-burslar.
 • Ayrıca bağlı olunan fakülteye özgü burs imkânlarına ve diğer özel ve tüzel kurum-kuruluşlarca verilen burslara ilişkin duyurular için fakülte web sayfasında yer alan “Duyurular” (https://iletisim.erciyes.edu.tr/category/duyuru/) sekmesini ziyaret ediniz.

UZAKTAN ÖĞRETİM

 • “Radyo, Televizyon ve Sinema”, “Gazetecilik” ve “Halkla İlişkiler ve Tanıtım” bölümleri bünyesinde uzaktan öğretim programı bulunmaktadır. Bu programlarda dersler internete dayalı uzaktan eğitim sistemiyle yürütülmektedir. Öğrencilerin derslere devam edebilmeleri için bir kişisel bilgisayarı kullanma olanağına, yaygın işletim sistemlerini ve büro yazılımlarını çalıştırabilme gibi temel bilgisayar kullanım becerilerine sahip olmaları gerekmektedir.
 • Uzaktan öğretim programlarının diplomalarında “uzaktan öğretim” ibaresi yer alacaktır.
 • Uzaktan öğretim programlarında güz ve bahar yarıyılına ait derslerin sınavları ERUZEM ve fakülte olanakları dâhilinde çevrimiçi sınav şeklinde yapılacaktır (Materyal giderleri, ara sınav ve yılsonu sınavları vb. konularda ayrıntılı bilgi, Üniversitenin internet adresinden edinilebilir.)
 • Uzaktan öğretim programlarına alınan öğrencilerden her öğretim yılında Üniversite tarafından belirlenecek miktarda ücret alınır. 2020-2021 öğretim yılında öğretim gideri olarak alınmış olan bedeller ilgili Öğrenci Kayıt Kılavuzu ya da Erciyes Üniversitesi Öğrenci İşleri web sitesinden öğrenilebilir.

PROGRAM AKREDİTASYONLARI

 • “Radyo, Televizyon ve Sinema”, “Gazetecilik” ve “Halkla İlişkiler ve Tanıtım” bölümlerinin birinci ve ikinci örgün öğretim programları, İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) tarafından iki yıl süreyle akredite edilmiştir. 2020 yılında değerlendirmeye alınan 6 program, İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu’nun (İLEDAK) değerlendirmesi sonucunda İLAD tarafından 07 Nisan 2023’e kadar akredite edilmiştir. Akreditasyon kararı, mevcut programların geliştirilmesi ve eğitim ve öğretim altyapısının sürekli iyileştirilmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

YURT BİLGİSİ

 • Erciyes Üniversitesi bünyesinde yer alan yurtlardan fakültemiz öğrencileri yararlanabilmektedir. Her öğretim yılı başlangıcında http://yurtlar.erciyes.edu.tr linkinden kız-erkek öğrenciler yurt başvurusunda bulunabilmektedir. Kayseri’de faaliyet gösteren 3 adet yurt bulunmaktadır. Bunlar 1.726 öğrenci kapasiteli Erciyes Erkek Öğrenci Yurdu, 2.133 öğrenci kapasiteli Gevher Nesibe Kız Öğrenci Yurdu ve 1.340 öğrenci kapasiteli Melikgazi Kız Öğrenci Yurdudur. bkz. https://www.erciyes.edu.tr/tr/i/49-2/lojmanlar