Dış Staj Duyurusu

Üniversitemiz Senatosu’nun 18/03/2021 tarihli ve 06 sayılı toplantısında almış olduğu kararı gereğince; pandemi süreci nedeniyle 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı zorunlu dış stajları isteğe bağlı olarak ödevlendirme veya proje çalışmaları şeklinde yapılabilecektir. Alınan karar gereği 3. ve 4. sınıf öğrencilerimiz staj uygulamalarını isteğe bağlı olarak uzaktan ödevlendirme şeklinde ya da staj yerlerinde fiili olarak yüz yüze staj yaparak gerçekleştirebileceklerdir.

DIŞ STAJ UZAKTAN ÖDEVLENDİRME İÇİN İZLEMENİZ GEREKEN ADIMLAR:

  1. Stajla ilgili ödev formunu fakültemizin web sitesindeki “STAJ” sekmesinden alabilirsiniz. Dış staj ödev formunu https://iletisim.erciyes.edu.tr/staj-2/ linkinden indirerek doldurmanız gerekmektedir.
  2. Öğrencilerimiz dış staj ödev formunu 17 Eylül 2021 tarihine kadar bölüm dış staj danışmanlarına e-mail aracılığıyla göndereceklerdir.

BÖLÜM DIŞ STAJ DANIŞMANLARI:

Öğr. Gör. Dr. Deniz Elif YAVALAR (GZT)
deyavalar@erciyes.edu.tr
Arş. Gör. Kadir MACİT (RTS)
kmacit@erciyes.edu.tr
Arş. Gör. Tarık KODAL (HİT)
tarikkodal@erciyes.edu.tr,

YÜZ YÜZE DIŞ STAJ İÇİN İZLEMENİZ GEREKEN ADIMLAR:

  1. Öğrencilerimiz zorunlu dış stajlarını 12.07.2021-17.09.2021 tarih aralığında yapabileceklerdir. Stajlar en erken 12 Temmuz itibarı ile başlatılabilir.
  2. Staj süresi 30 iş günüdür. Bayram tatilleri gibi resmi tatiller staj süresine dahil değildir. Öğrenciler eksik gün staj yapamayacakları gibi fazla gün de staj yapamazlar. Öğrenciler haftada 1 gün tatil yapmak suretiyle Cumartesi ya da Pazar günleri de çalışabilirler. Ancak haftalık çalışma süresi maksimum 6 gündür. Öğrenciler kendi bölümleriyle ilgili kurumlarda staj yapabilecekleri gibi kendi bölümleri dışında ama fakültedeki diğer bölümlerle ilişkili kurumlarda da staj yapabilirler. (Ayrıntılı bilgi için dış staj uygulama yönergesine bakınız. iletisim.erciyes.edu.tr/staj-2/).
  3. Stajla ilgili formları fakültemizin web sitesindeki “STAJ” sekmesinden alabilirsiniz. Staj yapacağınız yeri belirledikten sonra staj sekmesinde yer alan Ek-1 ve Ek-2’yi indiriniz. Gerekli şekilde doldurunuz.
  4. İki adet Ek-1’i bölüm başkanlığınıza imzalatınız. (Süreci kendiniz ya da Kayseri’de tayin edeceğiniz bir kişi tarafından yürütebilirsiniz.) Fakültemizin yazı işlerinden EK 1’e sayı-sıra numarası alınız. Belgenin birini fakülteye, diğerini staj yapacağınız kurumunuza vereceksiniz. Ek-2’yi staj yapacağınız kurumdan imzalatmanız gerekmektedir.
  5. Staj başvuru işlemleri ÖBİSİS üzerinden online olarak yapılmaktadır. Ancak yukarıda belirtilen EK 1-2 evrakları çıktı olarak alınacak gerekli şekilde doldurulduktan ve yetkili kişilere imzalatıldıktan sonra OBİSİS’ten staj başvurunuzu yapmanız gerekmektedir. Staj başlangıç tarihinden 10 gün önce iş güvenliği sertifikanızı ve Ek-2 (staj yapacağınız kurumdan imzalattığınız) staj danışmanıza teslim etmeniz gerekmektedir. OBİSİS’ten staj başvurusunu yaptığı halde Ek-2 ve iş sağlığı ve güvenliği sertifikasını getirmeyen öğrencilerimizin staj başvuru onaylarının yapılması mümkün değildir.
  6. Fakülteden staj defterinizi almayı unutmayınız. Staj defterinizi staj süresince doldurunuz. Staj yapılan kurumdaki yetkiliye imzalattığınız staj defterinizi, staj bitiminde bölüm staj sorumlunuza teslim etmeniz gerekmektedir.