Final Sınavı Yapılış Şekli İçin Tercih Yapmayan/Yapamayan Öğrenciler Hakkında Önemli Duyuru

Üniversitemiz bünyesinde sınav tercih (denetimli/yüz yüze) sisteminde tercih yapamayan veya online tercih yapmasına rağmen sistemin kaydetmediğini iddia eden Üniversitemiz öğrencilerinin bütünleme sınavlarına online katılma taleplerinin kabulüne, ayrıca bu kapsamda başvuru yapan öğrenciler için bütünleme sınavlarının final sınavı olarak sayılmasına, bütünleme sınavları için birimler tarafından tarih belirlenmesine Üniversitemiz Senatosunun 21/01/2021 tarihli ve 02 sayılı toplantısında karar verilmiştir.

Not: Bütünleme sınavlarına online katılmak isteyen öğrencilerimzin 29/01/2021 Cuma günü saat 16.00‘a kadar OBİSİS üzerinden tercih yapmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra başvuru alınmayacak olup, tercih yapmayan öğrencilerimiz haklarını kaybetmiş olacaklardır.