Dış Staj ile İlgili Önemli Duyuru

Üniversitemiz Senatosu’nun 10/06/2020 tarihli ve 12 sayılı toplantısında almış olduğu kararı gereğince; COVID-19 Salgını nedeniyle 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı sonu itibariyle zorunlu dış stajlar ödevlendirme şeklinde yapılacaktır. Alınan karar gereği; sadece 4. Sınıf ve mezuniyet şartlarını sağlayan öğrenciler bu kapsamda değerlendirilecektir. Bu çerçevede düzenlenecek ödev formu aşağıdaki linkte yer almaktadır. Dış staj ödev formu, 11 Ocak –  4 Temmuz 2021 tarih aralığında teslim edilecektir. Öğrencilerimiz staj ödev dosyalarını Bölüm Dış Staj Koordinatörlerine göndereceklerdir.

BÖLÜM DIŞ STAJ KOORDİNATÖRLERİ

Öğr. Gör. Dr. Deniz Elif YAVALAR (GZT)
deyavalar@erciyes.edu.tr
Arş. Gör. Kadir MACİT (RTS)
kmacit@erciyes.edu.tr
Arş. Gör. Tarık KODAL (HİT)
tarikkodal@erciyes.edu.tr

NOT: 3. Sınıf öğrencilerinin yaz dönemi zorunlu dış stajıyla ilgili karar Covid 19 Salgını seyrine göre değerlendirilecek ve ilerleyen tarihlerde gerekli açıklamalar yapılacaktır. 

Prof. Dr. Hakan AYDIN
Dekan