Öğrenci Konseyi Seçim Duyurusu

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13.10.2020 tarih ve E. 65034 sayılı yazısına istinaden Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilecek olan öğrenci konseyi seçimleri için 13 Kasım 2020 Cuma günü saat 17:00’ye kadar başvuruların OBİSİS aracılığıyla Erciyes Üniversitesi Seçim Kuruluna yapılması gerekmektedir. Adaylarda aranacak nitelikler aşağıda listelenmiştir. Detaylı bilgi için “Öğrenci Konseyi Seçim Esasları” incelenebilir.

Öğrenci Konseyi Seçim Esasları için tıklayınız.

Öğrenci Temsilci Adaylarında Aranacak Nitelikler:

a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması,
b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması, 
c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,
ç) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması, 
d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması, 
e) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 ve üstü olması, 
f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması.

İletişim Fakültesi Seçim Kurulu

Dekan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Fikret YAZICI 
Öğretim Elemanları: 
Arş. Gör. Dr. Ahmet BİÇER
Arş. Gör. Kadir MACİT 
Arş. Gör. Nedim KARADUMAN