2020-21 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Bölüm Akademik Toplantıları

2020-21 Eğitim-Öğretim Yılı Bölüm Akademik Toplantıları, iç ve dış paydaşların katılımıyla 2 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Bu toplantıların ve fakültemizde geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında düzenlenen diğer toplantıların tutanaklarına ulaşmak için tıklayınız.