Home » Yönetim »

 
 

KOMİSYONLAR

 

MEZUNİYET KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Öztekin (Başkan)
Arş. Gör. Dr. Meltem ŞAHİN (GZT)
Arş. Gör. Ayşegül ÇİLİNGİR (RTS)
Arş. Gör. Nedim KARADUMAN (HİT)

İNTİBAK KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Faruk TEMEL (Başkan)
Arş. Gör. Dr. Meltem ŞAHİN (GZT)
Arş. Gör. Ayşegül ÇİLİNGİR (RTS)
Arş. Gör. Nedim KARADUMAN (HİT)

DERS PROGRAMI HAZIRLAMA KOMİSYONU

Prof . Dr. Mustafa KOÇER (Başkan)
Arş. Gör. Dr. Ahmet BİÇER (GZT)
Arş. Gör. Dr. Ömer Faruk KOÇAK (HİT)
Arş. Gör. Semra CİVELEK (RTS)

SINAV PROGRAMI HAZIRLAMA KOMİSYONU

Prof . Dr. Mustafa KOÇER (Başkan)
Arş. Gör. Dr. Ahmet BİÇER (GZT)
Arş. Gör. Burak ÜNLÜ (RTS)
Arş. Gör. Nedim KARADUMAN (HİT)

SIFIR ATIK PROJESİ BİRİM SORUMLUSU

Dr. Öğr. Üyesi Kürşad GÖLGELİ (Başkan)
Arş. Gör. Nedim KARADUMAN (HİT)
Arş. Gör. Ceyhun BAĞCI (RTS)
Arş. Gör. Dr. Meltem ŞAHİN (GZT)

KATALOG SORUMLULARI

Dr. Öğr. Üyesi Ebru DAVULCU (GZT Başkan)
Arş. Gör. Dr. Ahmet BİÇER (GZT)

Dr. Öğr. Üyesi Hülya ÖZTEKİN (RST Başkan)
Arş. Gör. Semra CİVELEK (RTS)

Doç. Dr. Emel TANYERİ MAZICI (HİT Başkan)
Arş. Gör. Dr. Ömer Faruk KOÇAK (HİT)

DIŞ STAJ KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sena KÖSEDAĞ (Başkan)
Öğr. Gör. Dr. Deniz Elif YAVALAR (GZT)
Arş. Gör. Kadir MACİT (RTS)
Arş. Gör. Tarık KODAL (HİT)

ERASMUS/FARABİ/MEVLANA KOORDİNATÖRÜ

Dr. Öğr. Üyesi Çilem Tuğba KOÇ (Başkan)
Arş. Gör. Dr. Meltem ŞAHİN (GZT)
Arş. Gör. Ayşegül ÇİLİNGİR (RTS)
Arş. Gör. Tarık KODAL (HİT)

ENGELSİZ KAMPÜS BİRİM TEMSİLCİSİ

Arş. Gör. Burak ÜNLÜ

DERS BİLGİ PAKETİ SORUMLULARI

Dr. Öğr. Üyesi Hülya ÖZTEKİN (Fakülte Sorumlusu)
Arş. Gör. Dr. Ahmet BİÇER (GZT)
Arş. Gör. Dr. Nilay AKGÜN AKAN (HİT)
Arş. Gör. Semra CİVELEK (RTS)

WEB SAYFA TASARIM VE İÇERİĞİ

Arş. Gör. Burak ÜNLÜ
Hasan GÜLER (Bilgi-İşlem Sorumlusu)

STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KOMİSYONU

Doç. Dr. Burak MEDİN (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Metin EKEN
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Can DOĞAN
Öğr. Gör. Dr. Mehmet KÖPRÜ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA KOMİSYONU

Doç. Dr. Burak MEDİN (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Metin EKEN
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Can DOĞAN
Öğr. Gör. Dr. Mehmet KÖPRÜ

AKREDİTASYON KOMİSYONU

Prof . Dr. Mustafa KOÇER  (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Ebru DAVULCU (Başkan Yrd.)
Dr. Öğr. Üyesi Hülya ÖZTEKİN
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TEMEL
Dr. Öğr. Üyesi Murat BAŞARIR
Fakülte Sekreteri Osman TOSUN
Selma KARA (Dış Paydaş Temsilcisi)

KALİTE KOMİSYONU

Doç. Dr. Vahit İLHAN (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Hülya ÖZTEKİN (Başkan Yrd.)
Dr. Öğr. Üyesi Ebru DAVULCU
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TEMEL
Arş. Gör. Dr. Nilay Akgün AKAN
Fakülte Sekreteri Osman TOSUN
Mustafa GÜRBÜZ (Dış Paydaş Temsilcisi)

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KOMİSYONU

Doç. Dr. Vahit İLHAN (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa CINGI
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÖZTEKİN
Arş. Gör. Dr. Nilay Akgün AKAN

AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA KOMİSYONU

Prof. Dr. Hakan AYDIN (Başkan)
Prof. Dr. Mustafa AKDAĞ
Prof . Dr. Mustafa KOÇER
Doç. Dr. Vahit İLHAN

BURS KOMISYONU

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sena KÖSEDAĞ (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TEMEL
Fakülte Sekreteri Osman TOSUN

AKADEMİK DEĞERLENDİRME KURULU

Prof. Dr. Hakan AYDIN (Başkan)
Prof Dr. Mustafa AKDAĞ
Prof . Dr. Mustafa KOÇER
Doç. Dr. Vahit İLHAN

ALT YAYIN KOMİSYONU

Prof. Dr. Hakan AYDIN (Başkan)
Prof . Dr. Mustafa KOÇER
Doç. Dr. Vahit İLHAN

BİRİM AKADEMİK TEŞVİK  BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONLARI

GAZETECİLİK

Prof. Dr. Hakan AYDIN (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Faruk TEMEL
Dr. Öğr. Üyesi Ebru DAVULCU

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

Prof. Dr. Mustafa AKDAĞ (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Murat BAŞARIR
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa CINGI

RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA

Doç. Dr. Vahit İLHAN (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Hülya ÖZTEKİN
Dr. Öğr. Üyesi Fikret YAZICI

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER KOORDİNATÖRÜ

Arş. Gör. Tarık KODAL

UYGULAMA MERKEZLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Dr. Öğr. Üyesi Fikret YAZICI (Genel Koordinatör)
Dr. Öğr. Üyesi Onur ÖNÜRMEN (Kampüs TV Koordinatörü)
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TEMEL (Gazete Kampus Koordinatörü)
Öğr. Gör. Özcan GÜRBÜZ(EFA-Erciyes Film Atölyesi Koord.)
Arş. Gör. Ceyhun BAĞCI (Haber Atölyesi Koordinatörü)
Arş. Gör. Dr. Ömer Faruk KOÇAK (DÜKKAN-HİT Atölyesi Koordinatörü)
Arş. Gör. Dr. Nilay Akgün AKAN (EVREKA-Reklam Atölyesi Koor.)
Arş. Gör. Kadir MACİT (Fotoğrafçılık Atölyesi Koordinatörü)
Arş. Gör. Semra CİVELEK (Radyo Atölyesi Koordinatörü)

SATINALMA KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi İsmailcan DOĞAN
Arş. Gör. Nedim KARADUMAN
Şükrü TÜRKMEN

MUAYENE KABUL KOMİSYONU

Doç. Dr. Ali KORKMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Mahmut AKGÜL
Dr. Öğr. Üyesi Çilem Tuğba KOÇ

HURDAYA AYIRMA KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Kürşad GÖLGELİ
Arş. Gör. Nedim KARADUMAN
Şükrü TÜRKMEN (Taşınır Kayıt Yetkilisi)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU

Prof . Dr. Mustafa KOÇER İşveren Vekili
Dr. Öğr. Üyesi Onur ÖNÜRMENÜye
Arş. Gör. Tarık KODAL Baş Temsilci
Osman TOSUN Fakülte Sekreteri
Hacı MORTAŞ Sivil Savunma Uzmanı
Şükrü TÜRKMEN Çalışan Temsilcisi
Abdullah ŞİMŞEK İnsan Kaynakları ve Mali İdari İşler


SENATO TEMSİLCİSİ

Doç. Dr. Vahit İLHAN

İÇ PAYDAŞ DEĞERLENDİRME KOMİTESİ

Doç. Dr. Emel TANYERİ MAZICI (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Murat BAŞARIR
Dr. Öğr. Üyesi Faruk TEMEL
Öğr. Gör. Dr. Mehmet KÖPRÜ

DIŞ PAYDAŞ DEĞERLENDİRME KOMİTESİ

Prof. Dr. Hakan AYDIN (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Onur ÖNÜRMEN
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa CINGI

MEZUNLAR KOMİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Kürşad GÖLGELİ (Başkan)
Öğr. Gör. Dr. Deniz Elif YAVALAR
Arş. Gör. Kadir MACİT

ERCİYES İLETİŞİM DERGİSİ

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Murat BAŞARIR (Erciyes Üniversitesi)

Editör Yardımcıları
Arş. Gör. Dr. Ömer Faruk KOÇAK Erciyes Üniversitesi
Arş. Gör. Burak ÜNLÜ Erciyes Üniversitesi
Yayın Kurulu
Prof. Dr. Hakan AYDIN Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Hamza ÇAKIR Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa AKDAĞ Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Şükrü BALCI Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa ŞEKER Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Filiz BALTA PELTEKOĞLU Marmara Üniversitesi
Prof . Dr. Mustafa KOÇER Erciyes Üniversitesi
Doç. Dr. Vahit İLHAN Erciyes Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Metin EKEN Erciyes Üniversitesi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Prof. Dr. Mustafa KOÇER (Başkan)
Prof Dr. Hakan AYDIN
Doç. Dr. Vahit İLHAN
Doç. Dr. Emel TANYERİ MAZICI
Doç. Dr. Burak MEDİN
Dr. Öğr. Üyesi Fikret YAZICI