Home » Öğrenci »

 
 

Staj

 

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde stajlarda uygulanacak esaslara ve ilgili EK’lere sağdaki menüden ulaşabilirsiniz.

Dış Staj Birim Sorumlusu

Öğr. Gör. Dr. Deniz Elif Yavalar

Dahili:36065
deyavalar@erciyes.edu.tr

 

Dış Stajı Yürüten Öğretim Elemanları:

Gazetecilik

 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Arş. Gör. Metin Eken

Dahili:36107
metineken@erciyes.edu.tr

Arş. Gör. Metin Eken

Radyo, Televizyon ve Sinema
Arş. Gör. Ayşegül Çilingir

Dahili:36065
acilingir@erciyes.edu.tr

Arş. Gör. Ayşegül Çilingir