Home » Öğrenci »

 
 

Staj

 

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde stajlarda uygulanacak esaslara ve ilgili EK’lere sağdaki menüden ulaşabilirsiniz.

Dış Staj Birim Sorumlusu
Öğr. Gör. Dr. Deniz Elif Yavalar

 

Dış Stajı Yürüten Öğretim Elemanları:

Gazetecilik
Arş. Gör. Faruk Temel

36164
faruktemel@erciyes.edu.tr

Arş. Gör. Faruk Temel

Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Arş. Gör. Metin Eken

36107
metineken@erciyes.edu.tr

Arş. Gör. Metin Eken

Radyo, Televizyon ve Sinema
Arş. Gör. Ayşegül Çilingir

36065
acilingir@erciyes.edu.tr

Arş. Gör. Ayşegül Çilingir