Home » Öğrenci »

 
 

Staj

 

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde stajlarda uygulanacak esaslara ve ilgili EK’lere sağdaki menüden ulaşabilirsiniz.

Dış Staj Birim Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sena KÖSEDAĞ
Dahili:36058
mskosedag@erciyes.edu.tr

Dış Stajı Yürüten Öğretim Elemanları:

Gazetecilik


Öğr. Gör. Dr. Deniz Elif YAVALAR

Dahili:36065
deyavalar@erciyes.edu.tr

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Arş. Gör. Tarık KODAL
Dahili:36158
tarikkodal@erciyes.edu.tr

Radyo, Televizyon ve Sinema

Arş. Gör. Kadir MACİT
Dahili:36156
kmacit@erciyes.edu.tr