Home » Öğrenci »

 
 

İntibak

 

İNTİBAK İŞLEMLERİNDE İZLENECEK ADIMLAR

1- İntibak işlemi yapmak isteyen öğrenci, öncelikle Üniversite Genel Öğrenci İşleri Merkezi’ne giderek intibak paneli açtıracaktır.

2- Öğrenci, muaf olmak istediği dersleri, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBİSİS) intibak bölümü ders ekle kısmından (derslerin İngilizce adlarıyla birlikte) sisteme girecek ve mutlaka onaya gönderecektir. Onaya gönderilmeyen başvurular değerlendirilememektedir.

3- OBİSİS’ten ders ekleme işlemini yapan öğrenci, onaylı ders içerikleri ve onaylı transkripti[1] ile birlikte, İletişim Fakültesi Yazı İşleri birimine gelerek, intibak başvuru formunu dolduracak ve evrak numarası alınmak üzere  Büşra AYVAZ’a teslim edecektir. Evrak numarası olmayan belgeler işleme konulmayacaktır.

4- İntibak başvurusu alınan öğrenci, başvurduğu bölümün intibak sorumlusunun yanına giderek, intibak raporunu imzalatacaktır.

5- İntibak raporunu imzalatan öğrenci, ders seçimini yapmak üzere, öğrenimine devam edeceği sınıfın ders danışmanının yanına gidecek ve işlemlerini tamamlayacaktır.

 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

  • İntibak başvuruları yalnızca öğrencinin ilk kayıt yaptırdığı eğitim- öğretim yılının Güz ders dönemi başlangıcındaki ilk 2 hafta içerisinde yapılmaktadır.
  • Öğrencinin, öğrenim göreceği bölümün ders içerikleri ve ders bilgi paketlerini incelemesi, muafiyet için uyumlu dersleri seçmesi açısından önemlidir.
  • İntibak işlemi, her dönem için ayrı ayrı değil, yalnızca 1 kez yapılmakta ve öğrencinin öğrenim göreceği tüm yarıyılları kapsamaktadır. Bu sebeple, öğrenci OBİSİS üzerinden muaf olmak istediği dersleri belirlerken, fakültemizde okuyacağı bölümün tüm yarıyıllarını dikkate alarak ders ekleme yapmalıdır.
  • İntibakı yapılan öğrencinin ders kaydı tamamlanmış sayılmaz. İntibak işleminin ardından, öğrencinin mutlaka ders danışmanıyla birlikte ders seçimi yapması gerekmektedir.

[1] Erasmus, Farabi ve Mevlana programlarından gelen öğrencilerin Öğrenim Protokolü ve Transkriptlerini getirmeleri yeterlidir.

 

Mezuniyet ve İntibak İşlemleri Koordinatörlüğü

 


 

Gazetecilik Bölümü İntibak Sorumlusu:
Arş. Gör. Ali Çağlar Karabıyık
Dahili: 36155

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü İntibak Sorumlusu:
Arş. Gör. Nilay Akgün Akan
Dahili: 36112

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü İntibak Sorumlusu:
Dr. Öğr. Ü.  Onur Önürmen
Dahili: 36164