Home » Öğrenci »

 
 

Farabi

 

Farabi Değişim Programı YÖK tarafından 2009 yılında başlatılmış ve prensip olarak aralarında “Farabi Değişim Protokolü” imzalamış üniversitelerin öğrenci değişimini mümkün kılan yurt içi değişim hareketliliğidir. Her yıl Ekim ve Mart aylarında ilana çıkılarak başvuruların alındığı ve öğrencilerin akademik başarılarını (genel not ortalamaları) dikkate alarak değişime fırsat veya hak tanıyan bir süreçtir.

Farabi Fakülte Koordinatörleri
Dr. Öğr. Üyesi Çilem Tuğba KOÇ (Başkan)

Arş. Gör. Mustafa Temel (Gazetecilik Bölümü Temsilcisi)
Arş. Gör. Sacide Şahin (Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Temsilcisi)
Arş. Gör. Tarık Kodal (Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Temsilcisi)

Dış İlişkiler Başkanlığı Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü Web Sitesi