Home » Öğrenci »

 
 

Danışman Listesi

 
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Danışman Listesi
Gazetecilik Bölümü Dahili E-Mail
Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Ebru Davulcu 36060 eakbaba@erciyes.edu.tr
1. Sınıf: Arş. Gör. Dr. Meltem Şahin 36062 meltemsahin@erciyes.edu.tr
2. Sınıf: Öğr. Gör. Dr. Deniz E. Yavalar 36065 deyavalar@erciyes.edu.tr
3. Sınıf: Arş. Gör. Ahmet Biçer 36153 ahmetbicer@erciyes.edu.tr
4. Sınıf: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Temel 36063 mustafatemel@erciyes.edu.tr
Radyo, Televizyon ve Sinema
Bölümü
Dahili E-Mail
Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Hülya Öztekin 36162 hoztekin@erciyes.edu.tr
1. Sınıf: Arş. Gör. Burak Ünlü 36153 burakunlu@erciyes.edu.tr
2. Sınıf: Arş. Gör. Ayşegül Çilingir 36065 acilingir@erciyes.edu.tr
3. Sınıf: Arş. Gör. Semra Civelek 36062 semracivelek@erciyes.edu.tr
4. Sınıf: Arş. Gör. Kadir Macit 36156 kmacit@erciyes.edu.tr
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Bölümü
Dahili E-Mail
Koordinatör: Doç. Dr. Emel Tanyeri Mazıcı 36111 etanyeri@erciyes.edu.tr
1. Sınıf:  Arş. Gör. Nedim Karaduman 36063 nedimkaraduman@erciyes.edu.tr
2. Sınıf: Arş. Gör. Nilay Akgün Akan 36112 nilayakan@erciyes.edu.tr
3. Sınıf: Arş. Gör. Tarık Kodal 36158 tarikkodal@erciyes.edu.tr
4. Sınıf: Arş. Gör. Dr. Ömer Faruk Koçak 36104 okocak@erciyes.edu.tr

Üniversite Santrali: (352) 207 66 66