Home » Öğrenci »

 
 

Danışman Listesi

 
2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Danışman Listesi
Gazetecilik Bölümü Dahili Danışman Ofis Saati E-Mail
Koord.: Dr. Öğr. Üyesi Ebru Davulcu 36060   eakbaba@erciyes.edu.tr
1. Sınıf ve Uzaktan Öğretim 1. Sınıf:
Dr. Öğr. Üyesi Faruk Temel
36061 Pazartesi 14:00-16:00 faruktemel@erciyes.edu.tr
2. Sınıf: Arş. Gör. Dr. Meltem Şahin 36062 Çarşamba 14:00-16:00 meltemsahin@erciyes.edu.tr
3. Sınıf: Öğr. Gör. Dr. Deniz E. Yavalar 36065 Perşembe 14:30-16:30 deyavalar@erciyes.edu.tr
4. Sınıf: Arş. Gör. Ahmet Biçer 36153 Çarşamba 14:00-16:00 ahmetbicer@erciyes.edu.tr
..      
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü      
Koord.: Dr. Öğr. Üyesi Hülya Öztekin 36162   hoztekin@erciyes.edu.tr
1. Sınıf ve Uzaktan Öğretim 1. Sınıf:
Arş. Gör. Kadir Macit
36156 Çarşamba 13:00-15:00 kmacit@erciyes.edu.tr
2. Sınıf: Arş. Gör. Burak Ünlü 36153 Salı 14:00-16:00 burakunlu@erciyes.edu.tr
3. Sınıf: Arş. Gör. Dr. Ayşegül Çilingir 36065 Salı 14:00-16:00 acilingir@erciyes.edu.tr
4. Sınıf: Arş. Gör. Semra Civelek 36062 Çarşamba 13:00-15:00 semracivelek@erciyes.edu.tr
.      
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü      
Koord.: Doç. Dr. Emel Tanyeri Mazıcı 36111   etanyeri@erciyes.edu.tr
1. Sınıf ve Uzaktan Öğretim 1. Sınıf:
Arş. Gör. Dr. Ömer Faruk Koçak
36104 Çarşamba 14:00-16:00 okocak@erciyes.edu.tr
2. Sınıf: Arş. Gör. Nedim Karaduman 36102 Çarşamba 14:00-16:00 nedimkaraduman@erciyes.edu.tr
3. Sınıf: Arş. Gör. Nilay Akgün Akan 36112 Çarşamba 14:00-16:00 nilayakan@erciyes.edu.tr
4. Sınıf: Arş. Gör. Tarık Kodal 36158 Çarşamba 14:00-16:00 tarikkodal@erciyes.edu.tr

Üniversite Santrali: (352) 207 66 66