Home »

 
 

KOMİSYONLAR ve GÖREV DAĞILIMLARI

 

MEZUNİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ


MEZUNİYET KOMİSYONU

Prof. Dr. Hakan AYDIN (Başkan)

Arş. Gör. Dr. Meltem ŞAHİN (GZT-Üye)

Arş. Gör. Ayşegül ÇİLİNGİR (RTS-Üye)

Arş. Gör. Nilay Akgün AKAN (HİT-Üye)


İNTİBAK KOMİSYONU

Prof. Dr. Hakan AYDIN (Başkan)

Arş. Gör. Dr. Meltem Şahin (GAZ-Üye)

Arş. Gör. Semra CİVELEK  (RTS-Üye)

Arş, Gör. Nilay A. AKAN (HİT-Üye)


DIŞ STAJ KOMİSYONU

Öğr. Gör. Dr. Deniz Elif YAVALAR (GAZ-Başkan)

Arş. Gör. Ayşegül ÇİLİNGİR (RTS-Üye)

Arş. Gör. Metin EKEN (HİT-Üye)


ERASMUS/FARABİ/MEVLANA
KOORDİNATÖRÜ

Dr. Öğr. Üyesi Çilem Tuğba KOÇ (Başkan)

Arş. Gör. Mustafa TEMEL (GZT-Temsilcisi)

Arş. Gör. Ayşegül ÇİLİNGİR (RTS-Temsilcisi)

Arş. Gör. Tarık KODAL (HİT- Temsilcisi)


DERS PROGRAMLARI

Doç. Dr. Mustafa KOÇER (Başkan)

Arş. Gör. Ahmet BİÇER (GZT)

Arş. Gör. Semra CİVELEK (RTS)

Arş. Gör. Ömer Faruk KOÇAK (HİT)

DERS BİLGİ PAKETİ SORUMLULARI

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa CINGI (Fakülte Sorumlusu)

Arş. Gör. Ahmet BİÇER (GZT)

Arş. Gör. Semra CİVELEK (RTS)

Arş. Gör. Nilay AKGÜN AKAN (HİT)


SINAV PROGRAMLARI

Doç. Dr. Mustafa KOÇER (Başkan)

Arş. Gör. Ahmet BİÇER (GZT)

Arş. Gör. Burak ÜNLÜ (RTS)

Arş. Gör. Nedim KARADUMAN (HİT)


KATALOG SORUMLULARI

Dr. Öğr. Üyesi Ebru DAVULCU (GZT Başkan)

Arş. Gör. Mustafa TEMEL (GZT)

Dr. Öğr. Üyesi Hülya ÖZTEKİN (RST Başkan)

Arş. Gör. Semra CİVELEK (RTS)

Dr. Öğr. Üyesi Emel TANYERİ MAZICI (HİT Başkan)

Arş. Gör. Ömer Faruk KOÇAK (HİT)


STRATEJİK PLAN VE FAALİYET
KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Kürşad GÖLGELİ (Başkan)

Arş. Gör. Kadir MACİT (RTS)

Arş. Gör. Tarık KODAL (HİT)

Arş. Gör. Meltem ŞAHİN (GZT)


WEB SİTESİ

Arş. Gör. Burak Ünlü (RTS)


AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA KOMİSYONU

Prof. Dr. Mustafa AKDAĞ (Başkan)

Prof. Dr. Hakan AYDIN

Doç. Dr. Vahit İLHAN

Doç. Dr. Mustafa KOÇER


BURS KOMISYONU

Prof. Dr. Hakan AYDIN (Başkan)

Doç. Dr. Mustafa KOÇER

Doç. Dr. Vahit İLHAN


AKADEMİK DEĞERLENDİRME
KURULU

Prof. Dr. Hakan AYDIN(Başkan)

Prof Dr. Mustafa AKDAĞ (HİT. Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Vahit İLHAN (RTS. Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Mustafa KOÇER (GAZ. Bölüm Başkanı)


ALT YAYIN KOMİSYONU

Prof. Dr. Hakan AYDIN (Başkan)

Doç. Dr. Mustafa KOÇER

Doç. Dr. Vahit İLHAN


BİRİM AKADEMİK TEŞVİK  
BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONLARI

GAZETECİLİK

Doç. Dr. Mustafa KOÇER (Başkan)

Prof. Dr. Hakan AYDIN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Ebru DAVULCU (Üye)


HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

Prof. Dr. Mustafa AKDAĞ (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Murat BAŞARIR (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa CINGI (Üye)


RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA

Doç. Dr. Vahit İLHAN (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÖZTEKİN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Fikret YAZICI (Üye)


KALİTE GÜVENCE KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Ebru DAVULCU (Başkan)

Arş. Gör. Kadir MACİT (RTS-Üye)

Arş. Gör. Nilay AKGÜN AKAN (HİT-Üye)

Arş. Gör. Ahmet BİÇER (GZT-Üye)

SIFIR ATIK PROJESİ BİRİM SORUMLUSU

Dr. Öğr. Üyesi Kürşad GÖLGELİ

Birim Alt Sorumluları:

Arş. Gör. Nedim KARADUMAN (HİT)

Arş. Gör. Semra CİVELEK (RTS)

Arş. Gör. Dr. Meltem ŞAHİN (GZT)


ENGELSİZ KAMPÜS BİRİM TEMSİLCİSİ

Arş. Gör. Burak ÜNLÜ (RTS)

FAKÜLTE AKREDİTASYON KOMİSYONU

Prof. Dr. Hakan AYDIN (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Ebru DAVULCU (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa CINGI (Üye)

Arş. Gör. Semra CİVELEK (Üye)

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER KOORDİNATÖRÜ
Arş. Gör. Tarık KODAL

ATÖLYE KOORDİNATÖRLERÜ
ADI SOYADI ÜNVANI                                      GÖREVİ
Arş. Gör. Dr. Mustafa TEMEL           Gazete Kampus Koordinatörü
Arş. Gör. Ceyhun BAĞCI                  Haber Atölyesi Koordinatörü
Arş. Gör. Ömer Faruk KOÇAK          Hit Atölyesi (DÜKKAN)Koordinatörü
Arş. Gör. Nilay Akgün AKAN             Reklam Atölyesi (EVREKA) Koordinatörü
Arş. Gör. Kadir Macit                         Fotoğrafçılık Atölyesi Koordinatörü
Arş. Gör. Semra CİVELEK                Radyo Atölyesi Koordinatörü
Öğr. Gör. Özcan GÜRBÜZ                Erciyes Film Atölyesi (EFA) Koordinatörü