Home » Fakülte »

 
 

Vizyon ve Misyon

 

Vizyon:
Mesleki etik değerlere bağlı kalarak, teori ve pratiği birleştiren bir eğitim yapmak,
İletişim alanında diğer bilim dalları ile işbirliği yaparak disiplinler arası bir eğitim sunmak ve araştırma yapmak,
Ulusal ve uluslararası düzeyde çalışabilecek öğrenci ve öğretim üyesi profiline sahip olmak,

—– —– —– —– —–

Misyon:
İşbirliğine açık ve güvenilir bir kurum kimliğiyle alanında uzman ve başarılı bir şekilde çalışacak elemanlar yetiştirmek ve sosyal, ekonomik, politik ve kültürel yaşama katkıda bulunmaktır.