Radyo, Televizyon ve Sinema

 
Misyon

(1) Radyo, televizyon ve sinema alanlarına ilişkin teorik ve pratik gereklilikleri sağlamış; bu çerçevede iletişim alanının teknik/profesyonel niteliklerini haiz, iletişimin işleyişinin yarattığı durumu anlamaya yönelik sorgulama ve araştırma yeteneği gelişmiş, etik ilkelere ve temel gazetecilik değerlerine bağlı, sosyal sorumluluk sahibi; yenilikçi, çağdaş ve teknolojik gelişmelere açık, ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal gelişme ve demokratikleşme sürecinde üstlendiği rolleri etkin bir şekilde yerine getirebilecek, iletişimsel becerileri güçlü bireyler yetiştirmek; 

(2) Radyo, televizyon ve sinema alanlarında kuramsal ve uygulama birikimine özgün katkılar sunarak, alana ilişkin toplumsal gereksinime karşılık üretme kapasitesini güçlendirmek.

Vizyon

Profesyonel akademik kadrosu ve erişilebilir ve güncel gereksinimlere göre tasarlanmış eğitim ve teknolojik alt yapısıyla nitelikli mezunlar vererek iletişim sektörüne, özgün bilimsel çalışmalar yoluyla akademik birikime ve ulusal ve uluslararası işbirliklerini içeren proje çalışmalarıyla topluma, geniş ve bütünsel bir perspektifle katkı sunmak.


2003-2004 yılında Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde lisans eğitimine başlayan Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 2007’de ilk mezunlarını vermiştir. 2007-2008 eğitim-öğretim yılında Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü İkinci Öğretim Programı açılmıştır.  

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, 21. yüzyılda hızla değişen ve gelişen yayın teknolojilerine hâkim; kreatif ve üretken; radyo, televizyon ve sinema alanlarında oluşacak rekabet ortamına hızla uyum sağlayabilen, genç ve dinamik iletişimciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç kapsamında, öğrencilerimizin hem bireysel yeteneklerini destekleyecek ve geliştirecek, hem de ekip çalışması içinde zihinsel ve pratik üretim gerçekleştirmelerini sağlayacak bir eğitim-öğretim programı uygulanmaktadır. Dört yıllık eğitim süresi boyunca sosyal bilimler, sanat ve iletişim bilimleriyle ilgili teorik derslerin yanı sıra uygulamaya yönelik dersler ve projelerle de radyo, televizyon ve sinema alanlarında teorik ve pratik bilgilerle donanmış bireyler yetiştirilmektedir. Bu bağlamda gelişmiş teknik altyapısı ve imkânlarıyla Kampus TV, Erciyes Film Atölyesi, TV Haber Atölyesi ve Radyo Atölyesi gibi uygulama birimlerinde, öğrencilerimize teorik olarak edindikleri bilgileri uygulamalı bir şekilde hayata geçirebilme ve saha deneyimi kazanma olanağı sunulmaktadır.

Kariyer Olanakları:

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nden mezun olan öğrencilerimiz, başta radyo ve televizyon yayın kuruluşları olmak üzere, prodüksiyon şirketleri, reklam ajansları gibi kitle iletişim sektöründe bulunan pek çok kurum ve şirkette metin yazarı, senaryo yazarı, yapımcı, yönetmen, görüntü yönetmeni, sunucu ya da teknik eleman (kameraman, resim seçici, kurgu operatörü vb.) olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca öğrenciler yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilmektedirler.

Anabilim Dalları:

  • Radyo ve TV Anabilim Dalı
  • İletişim Bilimleri Anabilim Dalı
  • Fotoğrafçılık ve Grafik Anabilim Dalı
  • Sinema Anabilim Dalı

Lisansüstü Eğitim

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Sinema ve Televizyon Anabilim Dalı bünyesinde yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmektedir. Radyo Sinema ve Televizyon Anabilim Dalı yüksek lisans programı 2003-2004 eğitim-öğretim yılında, doktora programı ise 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabulüne başlamıştır. 

Lisansüstü programların amacı, öğrencilere iletişim biliminin yanı sıra, sosyal bilimlerin farklı alanlarına ilişkin geniş bir akademik perspektif kazandırmak; öğrencilerin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmalarını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda başta radyo, televizyon ve sinema alanları olmak üzere iletişim biliminin farklı alanlarına odaklanan; bunları kültürel, politik, ideolojik, sosyo-ekonomik ve teknolojik boyutlarıyla ele alan dersler verilmekte, bu alanlarda yapılacak bilimsel araştırmalar için kuramsal ve metodolojik bir altyapı oluşturulmaktadır.


Ders İçerikleri (Normal Öğretim)
Ders İçerikleri (İkinci Öğretim)
Erasmus Uyumlu Ders Programı (2011 müfredatlı öğrenciler için)
Erasmus Uyumlu Ders Programı (2012 müfredatlı öğrenciler için)
Erasmus Uyumlu Ders Programı (2013 ve sonrası müfredatlı öğrenciler için)
Erasmus Uyumlu Ders Programı (2016 ve sonrası müfredatlı öğrenciler için)
Erasmus Uyumlu Ders Programı (2019 ve sonrası müfredatlı öğrenciler için)

BÖLÜM BAŞKANI


Doç. Dr. Vahit İlhan

vilhan@erciyes.edu.tr