Halkla İlişkiler ve Tanıtım

 

Program 2007-2008 eğitim öğretim yılında açılmıştır. Fakültemiz Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü; halkla ilişkiler, reklam ve iletişim yönetim gücünün bilincinde olan, bu gücü sosyal sorumluluk sınırları içinde kullanmak gerektiğine inanan işgücünü, halkla ilişkiler, reklam ve iletişim sektörüne kazandırmayı amaçlamaktadır. Gün geçtikçe etkinliklerini çeşitlendirerek gelişimini sürdüren halkla ilişkiler mesleği, tüm dünyada ve Türkiye’de insanlarla karşılıklı yarara dayalı yakın ve samimi iletişim kurmak ve bu sayede günümüzün rekabetçi koşullarında, rakiplerinden bir adım öne geçmek isteyen kurum ve kuruluşlar için önemli hale gelmiştir. Bu değişim karşısında kamu ve özel sektör işletmeleri halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerine ağırlık vermeye başlamışlardır.

Bu noktadan hareketle Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Özel İşletmelerin halkla ilişkiler birimleri ve reklamcılık sektörü mezunlarımız için potansiyel iş alanlarıdır

2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alımına başlayan bölümümüzde 4 yıllık eğitim-öğretim hayatı süresince davranış bilimleri, temel sanat eğitimi, siyaset, ekonomi, hukuk, istatistik gibi genel bir sosyal bilim formasyonu kazandırmaya yönelik derslerin yanı sıra; halkla ilişkiler kampanyaları, tanıtım yöntemleri ve teknikleri, reklamcılık, reklam metin yazarlığı, reklam fotoğrafçılığı, toplam kalite yönetimi, halkla ilişkilerde yönetim stratejileri, iletişim kuramları, iletişim hukuku, iletişim etiği, masaüstü yayıncılık, web tasarımı, grafik tasarımı gibi halkla ilişkiler mesleği ve iletişim bilimi ile ilgili teorik ve uygulamaya yönelik dersler yer almaktadır.

Fakültemiz bünyesinde bulunan “HİT Atölyesi” ve “Kamuoyu Araştırma Grubu” ile öğrenciler teorik bilgilerini pratik alanda geliştirme ve alt yapı kazanma imkanı da elde etmektedirler.

Anabilim Dalları
· Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalı
· Reklamcılık ve Tanıtım Ana Bilim Dalı
· Kişilerarası İletişim Ana Bilim Dalı
· Araştırma Yöntemleri Ana Bilim Dalı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Yüksek Lisans Programı
2006-2007 yılında tezli ve tezsiz yüksek lisans olmak üzere 2 ayrı program olarak açılmıştır. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programının temel amacı, öğrencilere iletişim biliminin yanı sıra, iletişim alanı ile ilgili farklı disiplinlere dayanan geniş bir perspektif kazandırmak; öğrencilerin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır. Programın temel amacına uygun olarak, öğrencilerin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını ve iletişim bilimiyle ilgili sağlam bir akademik alt yapıya sahip olmasını sağlamaya yönelik bir eğitim-öğretim programı uygulanmaktadır.

Program içerisinde;
· Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalı
· Reklamcılık ve Tanıtım Ana Bilim Dalı
· Kişilerarası İletişim Ana Bilim Dalı
· Araştırma Yöntemleri Ana Bilim Dalı
bulunmaktadır.

Ders İçerikleri (Normal Öğretim)
Ders İçerikleri (İkinci Öğretim)
Erasmus Uyumlu Ders Programı (2014 öncesi müfredatlı öğrenciler için)
Erasmus Uyumlu Ders Programı (2014-2015 müfredatlı öğrenciler için)