Gazetecilik

 

Erciyes Üniversitesi Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi’nin ilk kurulan iki bölümünden biri olan Gazetecilik Bölümü, örgün öğretimde eğitim ve öğretim faaliyetine 2003-2004 yılında başlamıştır. İkinci öğretim programına ise 2004-2005 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınmıştır.

Gazetecilik Bölümü’nün temel amacı, habercilik sektöründe çalışmak üzere teorik ve pratik açıdan tam donanımlı, etik ilkelere bağlı, sosyal sorumluluk sahibi, nitelikli bireyler yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda Gazetecilik Bölümü eğitim programında sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji, siyaset, ekonomi, hukuk, istatistik gibi genel bir sosyal bilim formasyonu kazandırmaya yönelik derslerin yanı sıra; gazeteciliğe giriş, haber toplama ve yazma teknikleri, uygulamalı gazetecilik, haber sosyolojisi, haber çözümlemeleri, iletişim kuramları, iletişim hukuku, iletişim etiği, masaüstü yayıncılık, web tasarımı, grafik tasarımı gibi iletişim bilimi ve gazetecilik mesleği ile ilgili teorik ve uygulamalı dersler yer almaktadır.

İletişim bilimi ve gazetecilik alanına ilişkin teorik ve pratik bilgilerin birbirine paralel bir şekilde bir arada ele alındığı ve işlendiği Gazetecilik Bölümü’nde, ERİHA (Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Haber Ajansı), ERİHA Dergisi, Gazete Kampus ve Tasarım Ofisi gibi uygulama birimleri kanalıyla, öğrenciler teorik olarak edindikleri bilgileri uygulamalı bir şekilde hayata geçirebilme imkânı bulabilmektedirler.

Anabilim Dalları:
· Genel Gazetecilik Anabilim Dalı
· Basın Yayın Tekniği Anabilim Dalı
· Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı
· Bilişim (Bilgisayar Teknikleri ve İletişim) Anabilim Dalı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı
Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı 2004-2005 eğitim-öğretim yılında açılmıştır. Programın amacı, gerek akademik kariyer yapan ya da yapmak isteyen, gerekse sektörde çalışan öğrencilere akademik bir bilgi birikimi kazandırmak; genelde toplum ve kültüre özelde ise medyaya akademik bir gözle ve daha eleştirel bakmalarını sağlamak; öğrencilerin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.Eğitim programının ilk iki döneminde kuramsal dersler alan öğrenciler, sonraki iki dönemde gazetecilik ve iletişim alanında özgün bir tez çalışması yapmaktadır.

Ders İçerikleri (Normal Öğretim)
Ders İçerikleri (İkinci Öğretim)
Erasmus Uyumlu Ders Programı

* 2012-2013 Müfredatlı öğrenciler ders içeriklerini danışmanlarından temin edebilirler.

BÖLÜM BAŞKANI


Prof. Dr. Hakan AYDIN

haydin@erciyes.edu.tr