Home » Duyurular » Afiş ve Fotoğraf Yarışması

 
 

Afiş ve Fotoğraf Yarışması

 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun aldığı karar ile her yılın 22 Mart günü, “Dünya Su Günü” olarak farklı konu başlıkları altında kutlanmakta olup 2018 yılı için konu “Su İçin Doğal Çözümler” olarak belirlenmiştir.

22 Mart Dünya Su Günü sebebi ile konunun öneminin genç nesillere benimsetilerek “Su İçin Doğal Çözümler” konusunda bilgi düzeyinin artırılmasına yönelik hususların işlenmesinin uygun olacağı düşünülmüştür. Bu amaçla isteyen herkesin katılabileceği “Su İçin Doğal Çözümler” konulu Afiş ve Fotoğraf Yarışması düzenlenmiştir.

Söz konusu faaliyetler için belirlenen katılım koşulları, yarışma takvimi ve değerlendirmeye ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. Değerlendirme sonrasında dereceye giren afişler içerisinde uygun görülen afişin basımı sağlanacak ve ülke çapında dağıtılacaktır.

Söz konusu faaliyetlerle ilgili olarak geniş çaplı katılımın sağlanması için yarışmanın tüm çalışanlarınız ve öğrencilerinize duyurulması ve yapılan afişlerin zarar görmeyecek şekilde paketlenip posta veya elden Bölge Müdürlüğümüze en geç 12.02.2018 tarihine kadar ulaştırılması gerekmektedir.